Consument moet schade onderbouwen

Kifid 2017 (deel logo)

SCHADE - In deze casus wijst een rechtsbijstandsverzekeraar het verzoek tot dekking af. Nadat de consument zich tot KiFiD heeft gewend, erkent de verzekeraar het verzoek tot rechtsbijstand op onjuiste gronden te hebben afgewezen. Inmiddels is er een jaar verstreken sinds de consument een beroep heeft gedaan op rechtsbijstand ten behoeve van een geschil over een incasso van een geldvordering. Consument meent dat hij door de verkeerde afwijzingsgrond in zijn juridische belangen is geschaad wat leidt tot een mindere kans op succes om zijn vordering te incasseren. Consument eist daarom van de rechtsbijstandsverzekeraar vergoeding van het bedrag waarover de incasso ging en waarvoor hij rechtsbijstand had verzocht.

De geschillencommissie komt tot de volgende redenering. Door het verzoek tot rechtsbijstand op onjuiste gronden af te wijzen, heeft de rechtsbijstandsverzekeraar jegens de klager onzorgvuldig gehandeld. Deze onzorgvuldigheid leidt op grond van artikel 6:74 pas tot aansprakelijkheid wanneer de consument daardoor schade heeft geleden. Op grond van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet de consument in deze situatie gemotiveerd stellen welke schade hij heeft geleden en waar die schade uit bestaat. Omdat de consument in zijn klacht heeft nagelaten duidelijk te maken waardoor zijn verhaalpositie precies slechter is geworden, wijst de commissie de claim van de consument af. - Uitspraak 2018-315

Reactie toevoegen

 
Editie
Execution only: pensioenverzekeraar gaf te weinig informatie

Execution only: pensioenverzekeraar gaf te weinig informatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0580) Execution only legt op de verzekeraar de verplichting de consument van zodanige informatie te voorzien dat de consument zelfstandig...

Verbond en Hart advocaten geven duiding bij Kifid-uitspraken

Verbond en Hart advocaten geven duiding bij Kifid-uitspraken

Om verzekeringsprofessionals te voorzien van duiding bij de meest belangrijke Kifid-uitspraken in 2022, hebben het Verbond van Verzekeraars en Hart advocaten het...

Te laat geklaagd

Te laat geklaagd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0561) De consument stelt dat de tussenpersoon haar rechtsbijstandverzekering zonder haar toestemming heeft beëindigd. De Geschillencommissie...

Klanten niet gediend van 'even brutale' hypotheekadviseur

Klanten niet gediend van 'even brutale' hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2022-0547) De herhaalde opmerking dat hij even brutaal zou zijn tegen de consumenten en niet reageren op de klacht hierover, kost een hypotheekadviseur...

Kwijtraken is geen verlies volgens verzekeringsvoorwaarden

Kwijtraken is geen verlies volgens verzekeringsvoorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0534) De consument is opgelicht bij de verkoop van een videokaart via Facebook Marketplace. Hij vordert uitkering van zijn schade (1.559,96...

Gouden onderscheiding: sieraad of niet?

Gouden onderscheiding: sieraad of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2022-0536) In de woning van de consument is ingebroken waarbij onder andere een gouden onderscheiding is weggenomen. De verzekeraar heeft voor...

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...