Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag van 325 euro te verzekeren als maandlastenbescherming, welk bedrag volgens de consument te laag is gebleken. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de assurantietussenpersoon bij het sluiten van de verzekering zijn zorgplicht heeft geschonden. Dat achteraf bezien voor een hogere dekking gekozen had kunnen worden, maakt niet dat het destijds gegeven advies onjuist was. Evenmin is sprake van een zorgplichtschending gedurende de looptijd van de verzekering. De verzekering is geen complex product. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De consument vorderde een schadevergoeding van 141.396 euro.

De commissie: "Dat achteraf bezien voor een hogere dekking gekozen had kunnen worden, maakt niet dat het destijds gegeven advies onjuist is. Daarbij is ook niet gebleken, of aannemelijk gemaakt, dat de consument dan voor een hogere dekking had gekozen tegen een hogere premie.

De commissie stelt verder vast dat" de verzekering voorziet in een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Het vastgestelde maandbedrag is niet gekoppeld aan het inkomen van de consument, noch afhankelijk van andere ontwikkelingen in de markt. Het verzekerd maandbedrag is gekoppeld aan de te betalen woonlasten en wordt vastgesteld aan de hand van een eventuele terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Het doel van de verzekering is om ervoor te zorgen dat de verzekerde zijn woonlasten kan blijven betalen als het inkomen (deels) wegvalt.

"Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de begripsomschrijving die het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft aan het begrip ‘complex product’, stelt de commissie vast dat de verzekering in kwestie geen complex product is.

"Dit maakt ook dat de commissie van oordeel is dat op de assurantietussenpersoon geen verplichting rustte deze verzekering periodiek tegen het licht te houden. Ook niet toen de consument in 2014 een nieuwe arbeidsovereenkomst aanging tegen een hoger salaris".

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...