Geen recht op duurzaamheidskorting

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode van 20 jaar. In 2023 is de ex-partner ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de geldlening. De consument stelt dat met het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid een nieuwe rentevastperiode tot stand is gekomen en de consument daarmee recht heeft op duurzaamheidskorting. De Geschillencommissie oordeelt dat er geen sprake is van een nieuwe rentevastperiode. Daarmee heeft de consument geen recht op duurzaamheidskorting. De vordering wordt afgewezen.

Naar het oordeel van de commissie "is er geen sprake van een nieuwe rentevastperiode. Partijen hebben in 2023 uitsluitend een wijziging aangebracht met betrekking tot de leningsnemers. Uit het renteaanbod en de offerte blijkt duidelijk dat er nog steeds sprake is van dezelfde rentevastperiode zoals die in september 2020 is overeengekomen; de rentevastperiode is na het ontslag uit de hoofdelijkheid van de ex-partner ongewijzigd en ononderbroken voortgezet. Het feit dat Florius om administratieve reden aan twee leningdelen een nieuw leningnummer heeft toegekend, maakt het voorgaande niet anders, nu de rentevastperiode van die delen ongewijzigd is.

"De stelling van de consument dat als duurzaamheidskorting niet mogelijk was, Florius deze informatie had moeten weglaten of expliciet moeten vermelden dat het pas vanaf 2040 mogelijk was, is door Florius betwist. De commissie volgt Florius in haar verweer dat zij die informatie wél diende op te nemen. De informatie over duurzaamheidskorting is immers wel degelijk van toepassing op de geldlening van de consument: hij kan hiervan gebruik maken zodra hij een nieuwe rentevastperiode afsluit. Dit hoeft niet in 2040 te zijn, want de consument kan zijn bestaande rentecontracten openbreken en – al dan niet tegen een vergoeding voor vervroegde aflossing – een nieuwe rentevastperiode tegen een gewijzigde rente afsluiten."

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...