Inbouwkookplaat is opstal, geen inboedel

Olijfolie via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0909) Door een gevallen olijffles is er schade ontstaan aan de inbouwkookplaat van de consumenten. De verzekeraar dekt deze schade niet op de opstalverzekering, omdat val- en stootschade niet als gedekt evenement is meeverzekerd. De consumenten stellen echter dat er sprake is van een inboedelschade en dat de verzekeraar op grond van die voorwaarden wel dekking moet verlenen. De Geschillencommissie oordeelt dat een inductiekookplaat een bestanddeel is van de keuken en daarmee onderdeel is van het verzekerde woonhuis. De vordering (1.395 euro) wordt afgewezen.

De commissie: "Niet in geschil is dat de keuken deel uitmaakt van het verzekerde woonhuis. Wel in geschil is of de inbouwkookplaat bestanddeel is van de keuken. De commissie is van oordeel dat de inbouwkookplaat een bestanddeel van de keuken is. Voor de beoordeling van wat de verkeersopvattingen op dit punt zijn, is van belang dat de branchevereniging van verzekeraars in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, een lijst heeft opgesteld van zaken die naar het oordeel van die branchevereniging als zijnde een opstalzaak of een inboedelgoed moeten worden aangemerkt. In deze lijst wordt inbouwapparatuur van een keuken aangemerkt als een opstalzaak. De Hoge Raad heeft verder in het Polygram-arrest (HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717) overwogen dat bij de uitleg van een contractuele bepaling het branchegebruik een rol speelt."

Reactie toevoegen

 
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...