Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Woonboten via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder verwijzing naar de verzekeringsvoorwaarden. Hierin staat dat schade niet verzekerd is als openingen in de woonark lager liggen dan 20 centimeter van de waterlijn (het vrijboord). De consument is van mening dat de tussenpersoon hem actief op deze uitsluiting had moeten wijzen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de tussenpersoon de consument voldoende heeft geïnformeerd. Van een zorgplichtschending is geen sprake. Vordering afgewezen.

Kort nadat de consument op de ark is gaan wonen, kreeg hij te maken met enkele zware stormen in de periode 16-21 februari 2022. Tijdens de storm kwam de ark scheef te liggen, waardoor water door de ventilatieopeningen naar binnen is gelopen. Dit heeft ertoe geleid dat de ark op 23 februari 2022 gedeeltelijk is gezonken. De consument vordert dat de tussenpersoon zijn schade vergoedt, te weten 226.700 euro plus wettelijke rente.

Allereerst stelt de commissie vast dat "de tussenpersoon de consument voorafgaand aan het aanvragen van de verzekering heeft geadviseerd de ark te laten inspecteren voor aankoop. Uit de inspectie die vervolgens door [X] is uitgevoerd bleek dat drie standpijpen open stonden. Ter toelichting hierover is in het rapport opgenomen dat bij standpijpen de hoogte van belang is én dat de meeste verzekeraars vragen om een minimale uitwatering van 20 centimeter. Waarbij ook is vermeld dat met minimale uitwatering het verschil tussen waterlijn en de laagste opening van het casco wordt bedoeld.

"Vervolgens heeft de tussenpersoon een e-mail met twee offertes aan de consument verstuurd met daarbij de verzekeringskaart en de van toepassing zijnde voorwaarden. In deze beide stukken wordt de uitsluiting duidelijk en nadrukkelijk vermeld. Ter zitting heeft de consument verklaard dat hij de bijlagen bij de e-mail slechts op hoofdlijnen heeft bekeken. De NAW-gegevens, de hoogte van de premie en het eigen risico heeft hij gecontroleerd. De voorwaarden heeft de consument, naar eigen zeggen, niet gelezen. Nu de tussenpersoon de consument in de e-mail nadrukkelijk heeft verzocht om de bijlagen door te nemen, mocht de tussenpersoon er vanuit gaan dat de consument dat had gedaan en mocht zij er dus vanuit gaan dat de consument bekend was met de uitsluiting en die begreep. Daar komt bij dat niet ter discussie staat dat de consument voor het sluiten van de verzekering zelf het aanvraagformulier heeft ingevuld en daarbij de vraag ‘Zijn de standpijpen en overige openingen minimaal 20 cm boven de waterlijn?’ met ‘ja’ heeft beantwoord. Hiermee staat naar het oordeel van de commissie in voldoende mate vast dat de tussenpersoon de consument bij het sluiten van de verzekering voldoende heeft begeleid en geïnformeerd over de hier van belang zijnde dekkingsuitsluiting. Gelet op het voorgaande kon en behoorde de consument bekend te zijn dat het vrijboord een belangrijk onderdeel van de verzekering was en mocht de tussenpersoon er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de consument dit voldoende bekend en duidelijk was.

"Het nog actiever informeren over het belang van het vrijboord, zoals de consument stelt, zou naar het oordeel van de commissie niet tot een andere uitkomst hebben geleid. Uit het rapport van [X] volgt namelijk niet dat er - naast de openstaande standpijpen - ook sprake was van ventilatieopeningen aan de buitenzijde van de ark die lager dan 20 centimeter van de waterlijn af lagen. Noch de consument, noch de tussenpersoon, waren er dan ook op bedacht dat er ventilatieopeningen waren die een zeker risico met zich brachten. Zelfs al zou de tussenpersoon de consument nog een keer nadrukkelijk op de dekkingsuitsluiting hebben gewezen, dan nog was de aanwezigheid van de ventilatieopeningen niet onder zijn aandacht geweest en was het gedeeltelijk zinken niet voorkomen."

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...