Klant moet adviesrapport krijgen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat klanten van hun adviseur geen schriftelijk adviesrapport ontvangen. Eén van de onderdelen in deze klacht betreft de vraag of, en zo ja, wanneer een adviseur aan de klant een adviesrapport moet verstrekken. Ten aanzien van deze vraag oordeelt de geschillencommissie als volgt.

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het aangaan van een financiering zorg draagt voor een deugdelijk en transparant dossier. De procedure diende door de adviseur zo te zijn ingericht dat het adviestraject werd afgesloten met het aanbieden van het adviesrapport alvorens de adviseur over ging tot bemiddeling, zodat consument het adviesrapport tot zich kon nemen voordat de overeenkomst met de geldverstrekker werd aangegaan. - Uitspraak 2018-276

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Toerekening fout onafhankelijk adviseur

Toerekening fout onafhankelijk adviseur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument stelt in 2006 aan zijn onafhankelijk adviseur te hebben gevraagd de nieuwe rentevast periode van zijn...

Brug tussen privaatrecht en publiekrecht

Brug tussen privaatrecht en publiekrecht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RECHT – Het is de AFM die toetst of de financieel dienstverlener heeft voldaan aan de publiekrechtelijke normen zoals die onder...

30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren bij te late...

Moet adviseur dit willen?

Moet adviseur dit willen?

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN AUTOVERZEKERING – Kifid-uitspraken zijn soms interessanter wegens het kijkje dat ze gunnen in de assurantiekeuken dan wegens het...

Eigen schuld, dikke bult?

Eigen schuld, dikke bult?

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RECHTSBIJSTAND – Een arbeidsconflict ontstond voor het ingaan van de rechtsbijstandsverzekering. Een consument kon daardoor volgens...

Kifid: geen aanvullend bewijs, claim tegen NN terecht afgewezen

Kifid: geen aanvullend bewijs, claim tegen NN terecht afgewezen

Omdat een consument geen aanvullend bewijzen kan leveren voor aankoop en de de diefstal van een ring, stelt de Commissie van Beroep van Kifid in een bindende uitspraak...