Vlieger gaat niet op

Vliegtuig vleugel via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0017) De zoon van de consument is tijdens de gezinsvakantie in Frankrijk uitgenodigd voor een interview op het Amerikaanse consulaat in Amsterdam ten behoeve van het verkrijgen van een visum voor de Verenigde Staten. De consument en zijn zoon zijn daarom tijdens de vakantie op en neer naar Nederland gevlogen. De consument heeft vergoeding van de hiervoor gemaakte kosten geclaimd onder zijn annuleringsverzekering. De Geschillencommissie is van oordeel dat de annuleringsverzekering geen dekking biedt voor deze kosten nu er geen sprake is van een verzekerde gebeurtenis. Wel is de commissie van oordeel dat de verzekeraar zorgvuldiger had mogen zijn in de wijze waarop zij haar afwijzing tijdens de verschillende contactmomenten heeft onderbouwd. Dit kan echter niet tot toewijzing van de vordering van de consument leiden. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: "Het door de zoon aangevraagde visum was bedoeld voor zijn reis naar de Verenigde Staten, en niet voor de reis naar Frankrijk, welke reis is aan te merken als de ‘verzekerde reis’ in de zin van artikel 2.7 van de voorwaarden. Niet is gebleken dat de zoon het visum niet tijdig voor de reis naar de Verenigde Staten heeft ontvangen. Immers is hij op de geplande datum naar de Verenigde Staten gereisd. Van het niet of niet tijdig verkrijgen of het intrekken van het visum is dan ook geen sprake. Daarmee komt naar het oordeel van de commissie vast te staan dat niet is voldaan aan de vereisten voor dekking onder de annuleringsverzekering.

"De commissie is met de consument van oordeel dat de verzekeraar (Interpolis/Achmea, red.) zorgvuldiger had mogen zijn in de wijze waarop zij haar afwijzing onderbouwde. De commissie kan zich voorstellen dat door het steeds weer door de verzekeraar noemen van aanvullende gronden, bij de consument de indruk gewekt is dat de verzekeraar geen eenduidig standpunt had ten aanzien van zijn schadeclaim

"Het was naar het oordeel van de commissie zorgvuldiger geweest als de verzekeraar tijdens het eerste contactmoment al volledig uiteengezet had waarom de (op dat moment overigens nog hypothetische) schadeclaim van de consument niet onder de dekking van de annuleringsverzekering zou vallen. Dit klachtonderdeel is daarmee deels gegrond maar kan niet leiden tot toewijzing van de vordering."

 

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...