Verzekeraar mag uitgaan van juistheid oordeel deskundige

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0016) De verzekeraar mag in beginsel uitgaan van de juistheid van het oordeel van de door hem ingeschakelde deskundige tenzij blijkt dat de inhoud van het rapport evident onjuist is. 

De verzekeraar heeft een herstelbedrijf ingeschakeld om de waterschade in de woning van de consument te onderzoeken en te herstellen als deze verzekerd is. Het herstelbedrijf gaf het advies om het bitumen op het dak te laten vervangen. De consument volgt dit advies op en laat nieuwe dakbedekking aanbrengen. De kosten daarvan zijn 1.600 euro.

De klacht van de consument is dat het geen juist advies was van het door de verzekeraar ingeschakelde herstelbedrijf om het bitumen op het platte dak te vernieuwen omdat deze dakbedekking niet de oorzaak was van de lekkage. Er ontstond een half jaar na de vernieuwing van het bitumen namelijk waterschade op
dezelfde plek in het plafond van de keuken. Het lekdetectiebureau heeft vastgesteld dat de oorzaak van de lekkage het rooster van het afzuigkanaal was. De onderzoeker van het lekdetectiebureau heeft volgens de consument tegen hem gezegd dat de eerdere waterschade dezelfde oorzaak moet hebben gehad. De consument vordert van de verzekeraar vergoeding van het door hem betaalde bedrag van 1.600 euro voor
het vervangen van het bitumen op het platte dak van de keuken of het uit coulance laten herstellen van de niet gedekte waterschade door een door de verzekeraar in te schakelen bedrijf.

De Geschillencommissie ziet geen aanwijzingen dat de bevindingen van het herstelbedrijf evident onjuist zijn. De vordering van de consument om uit coulance een herstelbedrijf in te schakelen om de gevolgschade van de tweede, niet gedekte waterschade te maken is niet juridisch afdwingbaar. De vorderingen van de consument worden afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...