Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Kifid 2017 (deel logo)

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot gecombineerde producten met een beleggingscomponent. Bij het adviseren heeft elke adviseur geleerd dat het belangrijk is om rekening te houden met de beleggingshorizon van de klant. Onwillekeurig zullen de meeste adviseurs zich laten leiden door de leeftijd van de klant op het moment van advies. In deze uitspraak gaat het om een klant die op het moment van het advies zeventig jaar was. De nabestaanden van de klant verwijten in dit geval de bank een belegging te hebben geadviseerd die niet past bij een klant van hoge leeftijd. De geschillencommissie komt tot de volgende opvallende overweging:

Het feit dat een belegger een hoge leeftijd heeft, betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze belegger een korte beleggingshorizon heeft. Diens beleggingsdoelstellingen kunnen zeer wel gelegen zijn in een vermogensgroei die vooral nabestaanden ten goede zal komen. Nog minder kan worden gezegd dat een belegger op hoge leeftijd niet zou moeten kiezen voor beleggingsproducten met een lange looptijd; het daaraan verbonden rendement kan -afhankelijk van de omvang en samenstelling van diens beleggingsportefeuille-meebrengen dat ook een belegging met een lange looptijd voor een (hoog-)bejaarde belegger als passend kan worden beschouwd. De klacht van de nabestaanden wordt op dit punt afgewezen. - Uitspraak 2018 -304

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0652) Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de quad op slot stond met een goedgekeurd...

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

(Kifid-uitspraak GC 2022-0655) Partijen verschillen van mening of de geclaimde diefstalschade door de consument onder de dekking van de reisverzekering valt. Naar...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0644) Lekkage aan de gasleiding. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument geen recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte...

Uitspraak Kifid cool voor klant

Uitspraak Kifid cool voor klant

(Kifid-uitspraak GC 2022-0645) De consument maakt bezwaar tegen de bij zijn aflopend krediet geplaatste achterstandsmelding in het CKI. Hij stelt dat hij door deze...

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0637) De consument heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, omdat hij zijn wintersportvakantie heeft moeten annuleren. Als reden voor...

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument...

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0635) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft onderbouwd dat hij ten tijde van het ongeval en de schademelding...

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0621) De consumenten hebben in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van de bank (ING) gekregen voor de financiering van een...