Liquidatietarief Kifid maximaal 5.000 euro

Kantoor Kifid

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE

Een klant van DAS wordt door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld. Maar zij krijgt maar zeer ten dele haar zin als het gaat om vergoeding van de kosten die zij tijdens de klachtprocedure heeft gemaakt. Deze uitspraak laat goed de werking zien van het zogeheten liquidatietarief van Kifid.

De consument vorderde 1.830 euro. Dit bedrag betreft de rekening van een advocaat die door de consument was ingeschakeld om de klacht bij de verzekeraar in te dienen. Tevens vorderde de consument kosten betreffende het aanhangig maken van de klacht bij Kifid: 8.103,12 euro. Het antwoord van de Geschillencommissie wat betreft de eerste vordering is duidelijk: “Deze kosten komen op basis van het Reglement niet voor vergoeding in aanmerking.”

De kosten die de consument vorderde in verband met het aanhangig maken van de klacht bij Kifid, komen in aanmerking voor vergoeding met inachtneming van het liquidatietarief. Op basis hiervan beslist de Commissie dat DAS “bedragen van 100 respectievelijk 50 euro vergoedt aan Consument aangezien voor het aanhangig maken van de klacht bij Kifid door Consument zowel een advocaat als een administratief geschoolde deskundige is ingeschakeld”.

In vergelijking met de procedure bij instanties zoals de rechtbank, heeft Kifid een tarievenstelsel ontworpen op basis waarvan vastgesteld kan worden welke bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand een consument kan krijgen, indien zijn hoofdvordering door Kifid (gedeeltelijk) wordt toegewezen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten voor rechtsbijstand door een advocaat en door andere beroepsmatige professionals. Advocaten zijn juridisch geschoold, staan onder toezicht en moeten voldoen aan strikte opleidingseisen, waardoor een hogere kostenvergoeding voor rechtsbijstand door advocaten op zijn plaats is. Bij niet-advocaten geldt dat het om een gemachtigde moet gaan die door de consument vanwege zijn professionaliteit wordt ingeschakeld en door de consument wordt betaald. In alle gevallen geldt een maximum vergoeding van 5.000 euro.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

Sinior trots op nominatie VVP Advies Award 2023

Sinior trots op nominatie VVP Advies Award 2023

Ninorta Demir van Sinior Financieel Advies en Hypotheken is supertrots op de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Hypotheken en dat staalt ze samen...

DAS: forse toename geschillen rondom zonnepanelen

DAS: forse toename geschillen rondom zonnepanelen

DAS zag in 2022 het aantal conflicten over de levering of plaatsing van zonnepanelen met 60 procent stijgen. Bijna 800 klanten van juridisch dienstverlener DAS...