Motorrijder geeft adviseur het nakijken…

Kifid 2017 (deel logo)

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) MOTORVERZEKERING – De motorverzekerde onvoldoende informeren over de beveiligingseisen en de gevolgen van het niet naleven ervan komt een financieel adviseur duur te staan. Kifid laat de adviseur 13.100 vergoeden, de diefstaluitkering die de klant van Nh1816 zou hebben gehad als hij aan de eisen had voldaan.

De Geschillencommissie: “Een assurantietussenpersoon moet de verzekerde duidelijk uitleggen wat een clausule die niet van toepassing was op de eerder afgesloten motorrijtuigverzekering inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan.”

Volgens de adviseur (Knops Assurantiën) heeft hij de toepasselijke beveiligingseisen expliciet en uitgebreid met consument besproken tijdens telefonisch contact op 29 juni 2018. Daarbij heeft hij consument ook gewezen op het ontbreken van dekking wanneer niet aan deze eisen is voldaan. De beveiligingseisen waren toen, naast de hoogte van de premie, reden voor consument om te kijken naar andere verzekeringsmogelijkheden. Uiteindelijk heeft consument toch gekozen voor de verzekering bij Nh1816.

De Commissie “volgt Consument in zijn standpunt dat uit het feit dat de beveiligingseisen met pen zijn bijgeschreven op het formulier ‘Autowijziging’ niet zonder meer blijkt dat de beveiligingseisen zijn besproken tijdens het telefonisch contact op 29 juni 2018.

“In de door Tussenpersoon overgelegde notitie van dit telefonisch contact en de hierop volgende correspondentie over een eventuele andere verzekering staat ook (voor het overige) niets over beveiligingseisen. Daarmee heeft Tussenpersoon onvoldoende gemotiveerd dat de beveiligingseisen telefonisch zijn besproken op 29 juni 2018 en (mede) aanleiding waren voor Consument om verder te kijken.” – Uitspraak GC 2020-875

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...