Motorrijder geeft adviseur het nakijken…

Kifid 2017 (deel logo)

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) MOTORVERZEKERING – De motorverzekerde onvoldoende informeren over de beveiligingseisen en de gevolgen van het niet naleven ervan komt een financieel adviseur duur te staan. Kifid laat de adviseur 13.100 vergoeden, de diefstaluitkering die de klant van Nh1816 zou hebben gehad als hij aan de eisen had voldaan.

De Geschillencommissie: “Een assurantietussenpersoon moet de verzekerde duidelijk uitleggen wat een clausule die niet van toepassing was op de eerder afgesloten motorrijtuigverzekering inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan.”

Volgens de adviseur (Knops Assurantiën) heeft hij de toepasselijke beveiligingseisen expliciet en uitgebreid met consument besproken tijdens telefonisch contact op 29 juni 2018. Daarbij heeft hij consument ook gewezen op het ontbreken van dekking wanneer niet aan deze eisen is voldaan. De beveiligingseisen waren toen, naast de hoogte van de premie, reden voor consument om te kijken naar andere verzekeringsmogelijkheden. Uiteindelijk heeft consument toch gekozen voor de verzekering bij Nh1816.

De Commissie “volgt Consument in zijn standpunt dat uit het feit dat de beveiligingseisen met pen zijn bijgeschreven op het formulier ‘Autowijziging’ niet zonder meer blijkt dat de beveiligingseisen zijn besproken tijdens het telefonisch contact op 29 juni 2018.

“In de door Tussenpersoon overgelegde notitie van dit telefonisch contact en de hierop volgende correspondentie over een eventuele andere verzekering staat ook (voor het overige) niets over beveiligingseisen. Daarmee heeft Tussenpersoon onvoldoende gemotiveerd dat de beveiligingseisen telefonisch zijn besproken op 29 juni 2018 en (mede) aanleiding waren voor Consument om verder te kijken.” – Uitspraak GC 2020-875

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...