ORV-uitkering aan ex-partner

LEVEN – De heer X en mevrouw Z zijn samen eigenaar van een appartement. Voor de financiering hebben zij een hypotheek afgesloten. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk. In 2013 eindigt de relatie tussen X en Z. Overeengekomen wordt dat X enig eigenaar van het appartement zal worden en de hypotheek op zijn naam wordt overgesloten. Geldverstrekker eist dat voor de periode van de omzetting op het leven van X en Z een overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten. Dit vindt plaats. Het verzekerde bedrag is € 50.000 en de maandelijkse premie op twee levens is € 87,36, die door X wordt voldaan. Nadat de omzetting van de hypotheek en overdracht van het pand heeft plaatsgevonden, blijft de ORV bestaan. Adviseur erkent dat hij ten onrechte niet met X heeft besproken of hij deze ORV wilde voortzetten. In 2014 overlijdt X. Conform de polisvoorwaarden ontvangt Z de uitkering van € 50.000. Beide zoons van X claimen dit bedrag als schade bij de adviseur.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak: “De adviseur heeft een beroepsfout gemaakt door niet tijdig met X te bespreken of hij de ORV wilde beëindigen of voortzetten.”

1. De zoons hebben niet aannemelijk kunnen maken dat X, indien de adviseur wél tijdig overleg had gevoerd over de wens van X met betrekking tot de ORV, deze ORV zou hebben voortgezet met de zoons als begunstigden.

2. De commissie acht het wél aannemelijk dat bij tijdige agendering en bespreking X de verzekering zou hebben beëindigd. De beroepsfout van de adviseur heeft er toe geleid dat X 14 maanden de ORV-premie heeft betaald. Dit bedrag van € 1.223,04 wordt als schade aangemerkt die het gevolg is van de beroepsfout van de adviseur.

De adviseur moet dit bedrag van € 1.223,04 aan de zoons, als erfgenamen van X, betalen

section1_page40_article7_1.jpg

Reactie toevoegen

 
Editie
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...