Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Tijd via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot het informeren van de klant over wijzigingen in het product en relevante wet- en regelgeving. Dit neemt echter niet weg dat je als adviseur op grond van je privaatrechtelijke zorgplicht aanvullende verplichtingen kunt hebben richting de klant; ook als je hierover geen concrete afspraken hebt gemaakt.

Kifid deed medio december de einduitspraak (GC 2020-1051) in een zaak over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt. Kifid oordeelde dat “op een financieel adviseur de zorgplicht rust om de opdrachtgever (de klant) tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen”. Hierbij hoort een periodieke uitnodiging van de klant voor een onderhoudsgesprek. Hoe vaak zo’n uitnodiging gedaan moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de verzekering. Echter: ook de hoogte van de provisie – in dit geval zo’n tien procent van de premie – speelt een rol bij de beoordeling van de onderhoudsplicht.

‘Verlies bestaande producten die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog’

Kifid kwam tot de conclusie dat in het geval van een AOV een frequentie van drie jaren redelijk is. Hierbij speelt ook een rol dat de AOV niet doorliep tot de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor ontving de klant in kwestie gedurende een aantal jaren geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt was. De aansprakelijkheid van de tussenpersoon wordt echter verminderd met eigen schuld-correctie van 50 procent, omdat de klant zelf ook niet in actie was gekomen toen de einddatum van de verzekering naderde. In de einduitspraak hoeft de adviseur uiteindelijk helemaal geen schadevergoeding te betalen aan de klant, omdat de premie bij verlenging van de verzekering hoger zou zijn uitgevallen dan de uitkering.

Praktische lessen

Hoewel deze uitspraak van Kifid de lijn van eerdere uitspraken nog eens bevestigt, kunnen we hier als branche lessen uit blijven trekken:

1. De hoogte van de provisie is medebepalend voor de doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met klanten in lijn is met de aard van het type product en de hoogte van de provisie die hiervoor wordt ontvangen.

2. Verlies bestaande producten in de portefeuille die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog. Sinds de invoering van het provisieverbod geldt voor veel complexe producten enkel de wettelijke zorgplicht, tenzij er aanvullende (belonings)afspraken met de klant zijn gemaakt. Deze stelregel geldt dus niet voor producten die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod vallen

3. Maak afspraken over doorlopende dienstverlening met de klant en volg ze op. Dit voorkomt onduidelijkheid over en weer en bij een eventuele rechtsgang zal een rechter of Kifid veel waarde hechten aan de gemaakte afspraken. In het kennisdossier op adfiz.nl staan modellen om afspraken over de inhoud van de dienstverlening vast te leggen.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

(Kifid-uitspraak GC 2024-0038) De consumenten verwijten de adviseur dat hij niet tijdig een renteaanbod heeft aangevraagd bij de bank. Zij betalen daarom uiteindelijk...

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

(Kifid-uitspraak GC 2024-0022) De consument heeft in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten. De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden...

Adviseur mag vergoeding houden ondanks gebrekkige communicatie

Adviseur mag vergoeding houden ondanks gebrekkige communicatie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0012) De consument verwijt de adviseur dat hij gebrekkig met hem heeft gecommuniceerd. Bovendien heeft hij onvoldoende de belangen van de...

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

De GoedIdee VoogdijVerzekerd, een nieuw product van Dazure dat er onder meer voor zorgt dat kinderen goed verzorgd achterblijven na het overlijden van de ouder(s),...

Vijf initiatieven NN genomineerd in Adfiz Prestatie Onderzoek

Vijf initiatieven NN genomineerd in Adfiz Prestatie Onderzoek

Nationale-Nederlanden werd in alle vier categorieën (duurzame ontwikkeling, klantbelang, ketenefficiency en verzekerbaarheid) van het Adfiz Prestatie Onderzoek...

TAF wint ketenefficiency-award met InkomensZeker AOV

TAF wint ketenefficiency-award met InkomensZeker AOV

"Yes! Voor de tweede keer op rij. Winnaar van het Adfiz prestatie onderzoek. De award ketenefficiëncy", aldus Michiel Meijer, commercieel directeur TAF. "Super...

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

"Geweldige erkenning voor onze continue drive voor innovatie en duurzaamheid!", aldus Karin Polman, directeur Florius, winnaar in de categorie 'Duurzame ontwikkeling'...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...