Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Playstation via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation 5 nooit ontvangen en de webshop bleek achteraf nep te zijn. De Geschillencommissie is van oordeel dat ICS niet gehouden is tot vergoeding van het betaalde bedrag. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie. Daarnaast heeft de consument instemming verleend voor de betaling. Ook op grond van de wet is ICS niet gehouden het bedrag aan de consument te vergoeden. De vordering (525,99 euro) van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “Het staat vast dat de consument de betaling aan [webshop x] zelf heeft uitgevoerd. De consument heeft door middel van twee verschillende wachtwoorden toestemming gegeven voor de betaling.

“Er is dus sprake van een toegestane betalingstransactie (artikel 7:522 van het Burgerlijk Wetboek). Hieraan doet niet af dat de consument in de veronderstelling was dat hij de
betaling deed aan [de verkopende webshop]. Op grond van artikel 7:533 lid 4 van het BW en artikel 10 van de algemene voorwaarden dient ICS in dat geval de transactie uit te voeren en kan de transactie niet meer geannuleerd worden.

“Volgens artikel 7:530 lid 1 BW kan de consument bij een toegestane betalingstransactie het bedrag van ICS terugvragen, als bij het toestaan van de transactie het precieze bedrag niet gespecificeerd is en het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de betaler op grondvan zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. In het geval van de consument is niet voldaan aan deze voorwaarden en kan hij op grond van artikel 7:530 lid 1 BW geen aanspraak maken op vergoeding door ICS

“Uit artikel 17.1 sub a van de algemene voorwaarden volgt dat het aankoopbedrag rechtstreeks aan de ‘acceptant’ betaald moet zijn die ook het product moet leveren. In dit geval is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie nu de consument heeft betaald aan [webshop x] maar het [de verkopende webshop] is die het product moet leveren. Er is dus niet voldaan aan artikel 17.1 van de algemene voorwaarden. Of de consument zich ervan bewust was dat hij niet rechtstreeks aan de verkoper betaalde, is daarbij niet van belang.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...