Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

Loep vergrootglas via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0912) De adviseur heeft voor de consumenten een aanvraag voor een hypothecaire geldlening ingediend bij een geldverstrekker. De consumenten moesten naast het bedrag dat zij maximaal konden lenen een bedrag van 70.000 euro aan eigen geld inbrengen om de aankoop van een woning te financieren. De hypotheekaanvraag is uiteindelijk door de geldverstrekker afgewezen omdat de herkomst van de eigen middelen niet is aangetoond. De consumenten menen dat dit te wijten is aan de adviseur. De consumenten hebben vervolgens een andere adviseur ingeschakeld en bij een andere geldverstrekker een hypothecaire geldlening afgesloten. Zij vorderen dat de adviseur een schadevergoeding betaalt voor de hogere rente die zij bij deze geldverstrekker betalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De vorderingen worden afgewezen. 

De commissie: "Voor dit oordeel is van belang dat de adviseur heeft toegelicht dat hij naar aanleiding van de lijst met benodigde documenten telefonisch contact heeft opgenomen met [naam partij] om te vragen welke stukken de consumenten moesten indienen met betrekking tot het “overzicht waarin staat waar het eigen geld vandaan komt”. In dat telefonische contact heeft [naam partij] aangegeven dat verklaringen van de familieleden van de consumenten ingediend moesten worden waarin door de familieleden werd bevestigd dat zij geld hadden geleend van de consumenten. De commissie is van oordeel dat de adviseur er onder die omstandigheden vanuit mocht gaan dat het indienen van de bankafschriften en verklaringen van familieleden voldoende zou zijn. Daarbij heeft de adviseur terecht opgemerkt dat een geldverstrekker na beoordeling van de in eerste instantie ingediende stukken altijd aanvullende stukken kan en mag opvragen. Dat door een wijze of volgorde van indienen een kritische houding of argwaan bij Argenta is ontstaan blijkt nergens uit.

"Ook de zienswijze van de consumenten dat de adviseur had moeten vragen om een gecorrigeerde belastingaangifte volgt de commissie niet. Van een adviseur mag worden verwacht dat hij de aangeleverde stukken op hoofdlijnen beoordeelt en controleert alvorens hij deze stukken doorstuurt naar de geldverstrekker. De adviseur hoeft de gegevens echter niet tot in detail te beoordelen. De commissie is van oordeel dat de adviseur niet hoefde op te merken dat in de door de consumenten aangeleverde aangifte inkomstenbelasting geen vermogen was opgenomen terwijl de consumenten beweerden dat zij over een bedrag van 70.000 euro aan eigen middelen beschikten."

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...