Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

Loep vergrootglas via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0912) De adviseur heeft voor de consumenten een aanvraag voor een hypothecaire geldlening ingediend bij een geldverstrekker. De consumenten moesten naast het bedrag dat zij maximaal konden lenen een bedrag van 70.000 euro aan eigen geld inbrengen om de aankoop van een woning te financieren. De hypotheekaanvraag is uiteindelijk door de geldverstrekker afgewezen omdat de herkomst van de eigen middelen niet is aangetoond. De consumenten menen dat dit te wijten is aan de adviseur. De consumenten hebben vervolgens een andere adviseur ingeschakeld en bij een andere geldverstrekker een hypothecaire geldlening afgesloten. Zij vorderen dat de adviseur een schadevergoeding betaalt voor de hogere rente die zij bij deze geldverstrekker betalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De vorderingen worden afgewezen. 

De commissie: "Voor dit oordeel is van belang dat de adviseur heeft toegelicht dat hij naar aanleiding van de lijst met benodigde documenten telefonisch contact heeft opgenomen met [naam partij] om te vragen welke stukken de consumenten moesten indienen met betrekking tot het “overzicht waarin staat waar het eigen geld vandaan komt”. In dat telefonische contact heeft [naam partij] aangegeven dat verklaringen van de familieleden van de consumenten ingediend moesten worden waarin door de familieleden werd bevestigd dat zij geld hadden geleend van de consumenten. De commissie is van oordeel dat de adviseur er onder die omstandigheden vanuit mocht gaan dat het indienen van de bankafschriften en verklaringen van familieleden voldoende zou zijn. Daarbij heeft de adviseur terecht opgemerkt dat een geldverstrekker na beoordeling van de in eerste instantie ingediende stukken altijd aanvullende stukken kan en mag opvragen. Dat door een wijze of volgorde van indienen een kritische houding of argwaan bij Argenta is ontstaan blijkt nergens uit.

"Ook de zienswijze van de consumenten dat de adviseur had moeten vragen om een gecorrigeerde belastingaangifte volgt de commissie niet. Van een adviseur mag worden verwacht dat hij de aangeleverde stukken op hoofdlijnen beoordeelt en controleert alvorens hij deze stukken doorstuurt naar de geldverstrekker. De adviseur hoeft de gegevens echter niet tot in detail te beoordelen. De commissie is van oordeel dat de adviseur niet hoefde op te merken dat in de door de consumenten aangeleverde aangifte inkomstenbelasting geen vermogen was opgenomen terwijl de consumenten beweerden dat zij over een bedrag van 70.000 euro aan eigen middelen beschikten."

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...