Adviseur moet aantal m³ woning controleren

Straat huizen via Pixabay 2

(Rechtspraak) De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt zich ook uit tot controle of verificatie van aantal m³ van de woning, ter voorkoming van onderverzekering. Aldus de Rechtbank Midden-Nederland.

De rechtbank: “Algemeen bekend is dat het aantal m³ in een verkoopbrochure niet persé hoeft overeen te komen met het werkelijke aantal m³. Dat geldt in principe ook voor een taxatierapport, dat over het algemeen uitsluitend tot doel heeft om de waarde van een woning te bepalen. Het zonder meer overnemen van het in die documenten genoemde totaal aantal m³ van de woning, zonder daarbij dat aantal op enige manier te verifiëren, doet geen recht aan het kennelijk grote belang daarvan voor het vaststellen van de herbouwwaarde.

“Volgens [gedaagde] was het aan [eiser sub 1] c.s. om zelf de verzekerde waarde vast te stellen, waarbij zij wijst op artikel 1.2 van de polisvoorwaarden. Dat kan zo zijn, maar de zorgplicht van een assurantietussenpersoon vereist dat hij waakt voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen (HR 10 januari 2003, NJ 2003, 375) en zich er dus van vergewist dat de herbouwwaarde van een pand juist wordt vastgesteld. Die zorgplicht strekt in ieder geval zo ver dat [gedaagde] geen genoegen had mogen nemen met de enkele vermelding van het totaal aantal m³ in een verkoopbrochure of taxatierapport. Zij had kunnen eisen dat [eiser sub 1] c.s. het aantal m³ daadwerkelijk fysiek zou berekenen (en die berekening op geloofwaardigheid controleren), en in ieder geval had zij [eiser sub 1] c.s. moeten waarschuwen welke mogelijke gevolgen het verkeerd invullen van de herbouwwaardemeter heeft.”

Tussen partijen bestaat geen discussie dat de adviseur (ook) een fout heeft gemaakt door geen garantie voor de onderverzekering aan te bieden of aan te laten tekenen op de polis.

Tussenvonnis

Hoe hoog de schade is en in hoeverre tussen de schade en de onderverzekering een verband bestaat, kan de rechtbank nog niet bepalen. Daarvoor is nodig dat partijen zich verder uitlaten. Dit vonnis is daarom geen eindvonnis, maar een tussenvonnis.

De woning was verzekerd voor 185.000 euro gebaseerd op een herbouwwaarde van 180.000. Laatstgen euro. Laatstgenoemd bedrag is berekend door in de herbouwwaardemeter de inhoud van de woning te stellen op 375 m³, en dat te vermenigvuldigen met de toenmalige in de herbouwwaardemeter bepaalde prijsstelling van 480 euro per m³. De woning is op 7 november 2015 afgebrand. Daarna bleek dat de woning onderverzekerd was. De werkelijke inhoud bedroeg 417,94 m³. Een garantie tegen onderverzekering heeft gedaagde niet in de polis laten opnemen. Dat dit laatste een fout van gedaagde was, daar zijn partijen het over eens. Na de brand heeft [eiser sub 1] c.s. niet herbouwd, maar hij heeft de restanten verkocht. Nh1816 heeft door de onderverzekering een lager schadebedrag uitgekeerd aan [eiser sub 1] c.s. dan waarop [eiser sub 1] c.s. aanspraak zou kunnen hebben als geen sprake zou zijn van onderverzekering. Volgens [eiser sub 1] c.s. bedraagt die schade 68.177,61 euro.

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 22 juni 2022

@Alex, Als in de tegenwoordige rapporten geen inhoudsvermelding meer plaatsvindt, wordt aansprakelijkheidstelling een lastige, want er is niks verkeerd opgegeven, er is alleen maar iets niet opgegeven. Hooguit zou je dat kunnen opvangen door in de overeenkomst tussen klant en taxateur uitdrukkelijk vast te leggen dat hij de inhoud moet vermelden, maar dat zal hij nu dan wel niet meer doen. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zie ik ook nog niet, want die taxateur heeft niets onrechtmatigs gedaan.

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 22 juni 2022

De juridische kant snap ik nog wel, maar het lijkt me dan toch dat de aansprakelijkheid verlengbaar moet zijn naar de betreffende makelaar. Iemand die daar iets over kan zeggen? Tegenwoordig zijn gevalideerde meetrapporten onderdeel van de koopakte die makelaars laten opnemen. Daarmee kunnen ze hun aansprakelijkheid weer verleggen naar een meetbedrijf. Zou het niet een idee kunnen zijn om alle gevalideerde metingen vast te leggen in het kadaster en de verzekeraars te verplichten alleen daarvan gebruik te maken? Of gebeurd dit al?

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 21 juni 2022

Het is wel een beetje vreemd dat de deskundig te achten makelaar/taxateur niet in staat is de inhoud van de woning adequaat weer te geven, daar niet aangesproken wordt, en de oplossing dan is om die waardes dan maar niet meer op te nemen. 750 euro voor een rapport, en dan moet de verzekeringsadviseur de inhoud maar berekenen. De waarde is kennelijk wel te bepalen ondanks bijna 10% verschil in de kuubs? Doet me een beetje denken aan de Almelose oplossing voor de klacht over niet tijdig verzette klokken bij zomer- en wintertijd bij de trein- en busstations: dan halen we de klokken wel weg. Een handige en praktische oplossing, er klaagt nooit meer iemand dat de klok niet op tijd staat.

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 juni 2022

Collega’s: Leuke discussie! En voor iedereen zinvol. @Berend: Mij lijkt dat het een beetje klant-afhankelijk is. We kennen allemaal de klant die – met alle respect - nog geen 2 bij 2 kan optellen, en misschien is het niet handig de berekening van de inhoud van een huis (laat staan het werken met toe- en afslagen) aan zo’n klant over te laten. Dan zullen we dus zelf op pad moeten. Een klant die een beetje gis is, kan het wellicht wél zelf. In alle gevallen lijkt het verstandig dat wij altijd minimaal meekijken en -denken. Als je dat doet en waar nodig een berekening corrigeert, heb je aan je zorgplicht voldaan en is het aan de verzekeraar de meter al dan niet te accepteren. Overigens gaat elke herbouwwaardemeter uit van een landelijk gemiddelde en wordt hij vaak eens in de vijf jaar herzien (al is mijn ervaring dat ik daar tegenwoordig nogal eens zelf het initiatief voor moet nemen). Voor wat betreft gekochte portefeuilles: mij lijkt dat de aansprakelijkheid voor voorheen ingevulde meters niet anders ligt dan de aansprakelijkheid voor voorheen afgegeven adviezen. De nieuwe adviseur heeft dus een beperkte tijd om het juiste te doen. @Peter: Dat verschillende taxateurs tot verschillende uitkomsten komen, is inderdaad vreemd. Dat ze dan maar die hele inhoudsberekening achterwege laten, is nog vreemder, ook omdat ik als koper van een huis toch wel graag de juiste inhoud zou willen weten. Maar beide feiten zijn geen reden om van ons niet te kunnen verwachten dat wij dat wél goed doen. En je hoeft toch ook geen raketgeleerde te zijn om deze sommetjes te kunnen maken?

Berend Tooms - Tooms Beheer 21 juni 2022

@ Peter van Dijken De verbazing was ooit groot bij de adviseur toen de berekening en opgave uit de rapportage verdween. Een grapje was snel gemaakt. Kom op…. De adviseur kan perfect uitrekenen hoeveel m3’ers er buitenmaat (!, nee… niet alleen de inhoud) verzekerd dient te worden. Tenminste… als hij/zij dat wil. Soms lastig, nooit onmogelijk. En als je niet helemaal zeker bent (dikte muur, kap oid) dan neem je iets marge extra. Die paar extra m3 kosten de klant de kop niet en zullen nooit tot discussie leiden.

Peter van Dijken - René de Jonge Financieel Adviseurs 21 juni 2022

In het licht van recente ontwikkelingen is dit een bijzondere uitspraak. In het nieuwe model taxatierapport staat het aantal m3 niet standaard meer opgenomen. Uit navraag bij NWWI bleek dat de inhoud was komen te vervallen omdat taxateurs (quote): 'niet in staat zijn om de inhoud van een woning nauwkeurig te berekenen. Er zijn in het verleden teveel verschillen ontstaan door het aanhouden van diverse methodieken." Als een taxateur de inhoud niet nauwkeurig kan berekenen (lees: hoeft te kunnen berekenen en daar blijkbaar niet op afgerekend wordt), waarom zou een schade adviseur met minder technische kennis dat dan wel moeten kunnen en er wel op afgerekend kunnen worden?

Berend Tooms - Tooms Beheer 21 juni 2022

Werk aan de winkel? Kan elke adviseur reproduceren adhv registratie in de automatisering hoe de verzekering/verzekerde som tot stand is gekomen? Mag je de opgave van een klant voor waar aannemen? What about gekochte portefeuilles?

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 juni 2022

Typisch gevalletje kleine oorzaak, grote gevolgen. Allereerst: de herbouwwaardemeter is bedoeld voor adviseurs, niet voor consumenten. Daarover zie ik niets in het vonnis, maar het staat al jaren duidelijk in de toelichting bij die herbouwwaardemeter. Kennelijk is in dit geval het formulier met de Franse slag ingevuld, waarbij nauwelijks of geen gebruik gemaakt is van de opmeet-instructies/tekeningen en alleen de getallen uit een commerciële brochure zijn gebruikt. Vervolgens is om de een of andere reden de garantie tegen onderverzekering niet afgegeven. Dat kan komen doordat de adviseur de herbouwwaardemeter niet heeft doorgestuurd naar de verzekeraar, ofwel hij heeft dat wel gedaan, maar geen agendering gezet op het terugkrijgen van een polis met een garantieclausule. Ook dit wordt overigens uit het vonnis niet duidelijk, maar aangenomen mag toch worden dat de verzekeraar, als hij een dergelijk gebrekkig ingevulde herbouwwaardemeter binnen zou hebben gekregen, deze regelrecht terug zou hebben gestuurd naar de adviseur. Samengevat: een begrijpelijke reactie van de verzekeraar en een eveneens begrijpelijke uitspraak van de rechter. Die rol van ons als adviseur is dus - ook in dit soort standaard-administratieve klusjes - nog niet zo onbelangrijk!

Meer over
De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Bv moet btw aan reparateur betalen

Bv moet btw aan reparateur betalen

(Rechtspraak) Reparatie aanrijdingsschade. De vordering op de verzekeraar is gecedeerd aan de reparateur. De verzekeraar vergoedt de btw niet, omdat de auto op naam...

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

(Rechtspraak) Losse bouwmaterialen kunnen niet aangemerkt worden als functionele inrichting. Geen verzekeringsdekking na brandschade. Op 16 april 2020 is brand...