Adviseur moet gevolgen extra aflossing goed belichten

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0851) De consument heeft zich voor advies en bemiddeling inzake de financiering van een woning tot de adviseur gewend. De consument verkeerde op basis van de mededelingen van de adviseur in de veronderstelling dat de geldlening in een lagere risicoklasse zou vallen en hij daarmee ook een lagere rente zou moeten betalen, als hij na het afsluiten van de geldlening een extra aflossing deed. De consument heeft vervolgens extra afgelost op de geldlening, maar de geldverstrekker heeft de hypotheekrente niet verlaagd. De consument verwijt de adviseur dat hij hem hierover onjuist heeft geadviseerd. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur niet gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De door de consument gevorderde schade komt echter niet voor vergoeding in aanmerking. De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond, maar wijst de vordering van de consument af.

Onvoldoende duidelijk

Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur de consument “onvoldoende duidelijk geïnformeerd over de gevolgen van een extra aflossing op de geldlening. Aan de mededeling van de adviseur aan de consument dat wanneer de consument een additionele aflossing zou doen, de geldlening in een lagere risicoklasse zou vallen heeft de consument naar het oordeel van de commissie namelijk redelijkerwijs de betekenis mogen toekennen die hij daaraan heeft gegeven, te weten de betekenis dat deze additionele aflossing tot een lagere rente zou leiden. Het had in het kader van de zorgplicht op de weg van de adviseur gelegen om bij zijn mededeling de kanttekening te plaatsen dat een additionele aflossing in de gegeven omstandigheden niet zou leiden tot een lagere rente, nu dat is waar het de consument overduidelijk om te doen was.”

Geen causaal verband

Het beroep van de adviseur op het ontbreken van het causaal verband tussen zijn tekortkoming en de schade van de consument slaagt. Immers, aldus de commissie, “ook al had de adviseur correct gehandeld, had enige (voor de beleidswijziging van de geldverstrekker) gedane additionele aflossing na afsluiting van de geldlening niet tot een rentekorting geleid omdat, zoals in de twee voorstellen vermeld staat, de rentepercentages gelden voor de eerste rentevastperiode en ze pas kunnen wijzigen als de rentevastperiode afloopt”.

De consument vorderde vergoeding van 18.283 euro: de misgelopen rentekorting van 0,2 procent, de wettelijke rente en de kosten voor rechtsbijstand.

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...