Adviseur moet van kifid provisie op woekerpolis aan klant geven

Kifid (logo)

Assurantiekantoor Lichtendonk moet de over een beleggingspolis uit 2003 ontvangen provisie aan de klant geven, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). "Aangeslotene kon niet volstaan met de door verzekeraar gepresenteerde voorbeeldberekeningen waarin de kosten waren verdisconteerd en haar stelling daarbij dat zij verder ook niet over de kosten was geïnformeerd."

Financieel adviseurs zijn de dans tot nu toe ontsprongen in de woekerpolisaffaire. Na deze uitspraak kon dat wel eens anders worden.

De consument klaagde enerzijds dat de financieel adviseur hem in 2003 slechts één hypotheekconstructie heeft aangeboden zonder te kijken naar alternatieven of de mogelijkheid om zijn bestaande verzekering te behouden. Anderzijds klaagde de consument erover dat hij niet, althans onvoldoende, is geïnformeerd over de werking en de kosten van de daarbij afgesloten
beleggingsverzekering.

Wat betreft het zogenaamde onjuiste advies heeft de Commissie geoordeeld dat de consument daarover op grond van artikel 6:89 BW te laat heeft geklaagd.

Wat betreft de klacht over de informatie over de werking en de kosten van de beleggingsverzekering is de Commissie van oordeel dat de consument daarover niet te laat heeft geklaagd en dat
de adviseur toerekenbaar is tekortgeschoten door hem niet te informeren over de soorten en de invloed van de kosten die op de beleggingsverzekering zouden worden ingehouden.
De Commissie: "Aangeslotene was als adviseur gehouden om de (ook) op haar rustende verplichting om volledige en begrijpelijke informatie over de beleggingsverzekering te verschaffen, na te komen. Aangeslotene kon niet volstaan met de door verzekeraar gepresenteerde voorbeeldberekeningen waarin de kosten waren verdisconteerd en haar stelling daarbij dat zij verder ook niet over de kosten was geïnformeerd. "

Nu in het adviestraject sprake is geweest van een tekortkoming welke de adviseur kan worden aangerekend, is hij gehouden het dientengevolge door de consument geleden nadeel te vergoeden. De Commissie heeft dit nadeel begroot op het voordeel dat de adviseur heeft gehad om de beleggingsverzekering te adviseren en af te laten sluiten. De Commissie acht daarom bij wijze van compensatie "Aangeslotene gehouden het bedrag van de door haar ontvangen provisie in verband met het afsluiten van de beleggingsverzekering aan Consument te betalen".

(Uitspraak 2016-500)

Reactie toevoegen

 

Reacties

- 3 november 2016

dit wordt gebruikt om kleine tussenpersonen kleiner te maken ik heb 7 maal examen gedaan meestal rond half procent. ik zou graag tussenpersonen willen heben die ook deze problemen hebben of zaak sluiten dan ga ik verder in tweede en eerste kamer dit en cdfd er uit te krijgen ze worden gesteun door grote clubs en tussenpersonen. zie rectie tegenmoet

Richard Brouwer - 3 november 2016

Aan alert v/d Pol, dat is precies wat er gebeurd is en dan vind de huidige commissie dat je dan als consument te laat geklaagd hebt.

Paul Schoo - 3 november 2016

@Albert Spijker op de kop. Ik durf onder ede te verklaren dat wat jij schrijft op een waarheid berust, zoals wij "oudjes" die allemaal hebben meegemaakt. De soap begint waarachtig veel op het asbestarrest te lijken.

Albert van der Poll - 3 november 2016

@Roelof Radstaake, HOE had de tussenpersoon op de hoek beter moeten weten? Als ik me goed herinner zijn er diverse onderzoeken geweest, onder andere door universitaire onderzoeksteams. Ik meen dat die firma van de heer Koelewijn na besteding van vele tonnen de opdracht terug heeft gegeven, waarop toenmalig minister Wouter Bos de boodschapper veroordeelde, ondanks de mededeling dat men geen inzage had gekregen bij de verzekeraar. Als een universitair onderzoektsteam in opdracht van het Ministerie van Financiën met een miljoen budget géén inzage in kosten krijgt hoe redelijk is het dan om dat wel te verlangen van een doodnormale tussenpersoon? Het gaat me niet om de juridische implicaties, maar gewoon de dagelijkse praktijk: brave tussenpersonen met de beste bedoelingen (en ongetwijfeld ook met eigen belang) zagen een toename van de belangstelling voor de levenpolis in fracties, de universal life polis werd ontwikkeld, en gewapend met een B-diploma en een achteraf te groot vertrouwen in de informatie van de maatschappijen ging iedereen aan de slag. Het was gewoon water verkopen in de woestijn iedereen wilde profiteren van die wondere wereld van stijgende beurskoersen, 20-jaarsrendementen van gemiddeld meer dan 10%, AEX 1993 44,9 1995 17,1 1996 33,5 1997 40,95 1998 29,85 1999 24,7% En een tussenpersoon die rekende met 8% netto is nu de boef? als 2001/2002 en 2008 er niet waren geweest hadden de polissen vermoedelijk ongeveer de beoogde einduitkomst gehad. Was er dan ook zo geklaagd over de kosten? Ik weet eigenlijk wel zeker dat de kosten alleen de stok zijn om de hond - het valt allemaal tegen- te slaan. Op dit moment krijg ik op oude polissen bij de jaaroverzichten blije reacties: het brengt toch wel veel meer op dan een spaarrekening! De berekeningen die je maakte waren met maatschappijsoftware. Verzekeraars gaven aan de relatie voor zelf de keuze voor de fondsen te laten maken, want daar mochten we niet eens wat over zeggen: we waren immers geen beleggingsadviseurs. Klanten kozen -theoretisch- zelf de beleggingsmix, dus doet u maar een mixfonds: altijd goed. Ik heb toen allerlei vergelijkingen gemaakt tussen beleggingspolissen, sommige kwamen er beter uit dan andere. Achteraf zijn 't appels, peren en een enkele banaan, een echte vergelijkingsstandaard was er niet. Er was geen gestandaardiseerd voorbeeldrendement, dus berekenden we alles met 8% NHG voorgeschreven rendement. Wie wist er toen dan dat de ene 8% de andere niet was? En dat de helft van het historisch gemiddelde nog veel te hoog? Alles wordt nu achteraf in een heel ander licht beoordeeld door mensen die waarschijnlijk die tijd -met bomen tot in de hemel- niet hebben meegemaakt. Ik heb trouwens niet gehoord dat -zelfs niet in advocatenland USA- er VW dealers aansprakelijk worden gesteld door klanten. Misschien omdat men wel beseft dat dat niet echt redelijk is? Of ook gewoon er is niets te halen??

Albert van der Poll - 3 november 2016

@ Richard Brouwer, ingeval de adviseur nog steeds dezelfde is die de polis heeft afgesloten vind ik dat je altijd bij diegene mag klagen, hoe lang het ook geleden is, omdat de meeste consumenten er echt geen bal van snappen. Of dat juridisch zo zit boeit me eigenlijk niet, ik ga uit van een normaal gevoel van redelijkheid en billijkheid. Ik heb zelf ook klanten die achteraf liever andere keuzes hadden gemaakt, maar ik kan wél uitleggen dat ze de keuze hebben gehad, en -uiteraard in overleg met mij- er is gekozen voor een beleggingspolis. Incidenteel krijg ik ook wel het verwijt dat ik uit oogpunt van provisie die polissen zou hebben geadviseerd. Daar ben ik snel mee klaar: een spaarhypotheek leverde meer provisie op. Veel mensen weten dan weer: o ja dat is waar ook 0,2% of 0,3% minder rente en 50-100 euro lagere lasten, dat was het. Ik heb natuurlijk wel 't voordeel dat ik bij mijn weten nooit iets heb geadviseerd met als motivatie dat ik de knip dan kon vullen. En de klanten weten dat ook wel. In de geschetste situatie lijkt het wel erg op: er is geen groter belang dan eigenbelang.

Frits Koppers - 2 november 2016

beste roland met claim hulp hoeveel verdien jij daar aan . als toch transparant moeten zijn. gelukkig heb ik ze niet meer allemaal gejat door een tussenpersoon die heb zuchtig was . dus ik heb hier geen last van .

Albert van der Poll - 2 november 2016

@Frits en ongetwijfeld heb je dezelfde ervaring als ik: als je je verdiensten afzet tegen 30 jaar looptijd is er geen klant die het onredelijk vindt.

Richard Brouwer - 2 november 2016

Waar het hier vooral om gaat is dat het Kifid een foute uitspraak doet. Ze wijst de helft van de claim af. Op artikel 6.89 bw te laat geklaagd, terwijl de reeds bestaande levenspolis met garantie werd ingeruild voor een nieuwe.

Paul Schoo - 1 november 2016

Zo zie ja maar weer niet bindend aan KIFID uitspraken is van groot belang. Ze zijn daar al jaren de weg kwijt. Wordt wat. Verzekeraars willen bij schadepolissen de distributie kosten in beeld gaan brengen, Zonder uitsplitsing van wat nu eigenlijk de provisie is. Zie de bui al weer hangen. Wijzende vingers naar woekerprovisies. Allemaal om het intermediair uit te schakelen. Er ligt een soort megaplan uit 1995 waar angstvallig met oogkleppen op aan wordt vastgehouden bij het Verbond, zonder bij te sturen. Gevolg leven bedrijf failliet. AOV-failliet en straks het schadebedrijf failliet. Verzekeraars gaan back to core business. Uitvaart regelen maar dan nu voor zichzelf.

Roy van Zijp - 1 november 2016

Een beleggingspolis gesloten in 2003 en dan nu een uitspraak? En het verwijt dat de tussenpersoon verder de kosten die de verzekeraar "verstopt" had in zijn voorbeeld berekeningen niet verder uitgezocht heeft. Arme tussenpersonen.

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...