Afsluiten is aanschaf, niet beëindiging product

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0306) Partijen verschillen van mening over de inhoud van de overeenkomst. Volgens de consumenten zou de adviseur vier kapitaalverzekeringen van de consumenten afwikkelen. De adviseur heeft die werkzaamheden slechts ten dele uitgevoerd. De consumenten hebben de rest zelf gedaan en zij vorderen daarom de betaalde kosten ten dele van de adviseur terug. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de adviseur de overeengekomen werkzaamheden slechts ten dele heeft uitgevoerd. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In de opdracht staat dat de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden zal verrichten. Daarin staat niet dat de adviseur zal zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Volgens de consumenten blijkt dit wel uit de toelichting bij de opdracht. Daarin staat namelijk dat tot de opdracht ook horen: werkzaamheden gericht op afsluiten. De commissie volgt deze stelling van de consumenten niet. Onder het begrip afsluiten in de toelichting moet, beoordeeld tegen de andere bepalingen uit de opdracht, worden verstaan het aanschaffen van het product en niet het beëindigen ervan. Aan de term afsluiten kunnen de consumenten dus geen argument ontlenen ter onderbouwing van hun stelling dat de adviseur zou zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Verder is niet gebleken dat partijen mondeling hebben afgesproken dat de adviseur voor afwikkeling van de kapitaalverzekeringen zou zorgen. De commissie kan daarmee niet anders concluderen dan dat de opdracht niet de verplichting voor de adviseur bevat om de kapitaalverzekeringen van de consumenten af te wikkelen.”

De consumenten vorderden 250 euro, vermeerderd met wettelijke rente.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...