Bank is geen belastingadviseur

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel dat in 2021 is uitbetaald, krijgt de consument vanwege haar leeftijd geen arbeidskorting waardoor zij ongeveer 2.000 euro meer belasting moet betalen. De consument vindt dat de bank dit bedrag moet betalen, omdat de bank haar niet heeft geholpen toen zij navraag deed over hoe zij het saldo moest laten uitbetalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is gebleken dat de bank onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De verplichting tot het verstrekken van specifieke informatie over fiscaliteit ligt niet bij de bank. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Uit de stukken volgt dat de bank (algemene) informatie over de levensloopregeling aan de consument heeft verstrekt. De bank heeft haar er onder andere op gewezen dat zij de levensloopregeling in één keer of in delen kon laten uitbetalen. Zij heeft de consument bovendien gewaarschuwd dat zij door opname van haar levenslooptegoed een hoger inkomen zou hebben en dat dit mogelijk fiscale gevolgen had. Daarbij heeft zij verwezen naar de Belastingdienst of een belastingadviseur voor het geval de consument wilde weten wat zij in haar geval het beste kon doen. Indien de consument advies dan wel informatie afgestemd op haar persoonlijke situatie wenste, had het dan ook op haar weg gelegen om dit in te winnen bij de Belastingdienst of een belastingadviseur. Dat de consument geen belastingadviseur heeft of dat de Belastingdienst haar niet met haar persoonlijke situatie kon helpen kan zij de bank niet verwijten.”

 

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....