Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

Kantoor bellen advocaat via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0252) Op een tussenpersoon rust (enkel) de verplichting om contact op te nemen met de consument over zijn verzekering als hier een concrete aanleiding voor bestaat. De consument heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat daarvan in dit geval sprake was.

De Geschillencommissie: “Het enkele feit dat er sprake was van tegenvallende koersontwikkelingen is daarvoor niet voldoende. Dit is een aan het beleggen verbonden algemeen bekend risico. Bovendien rust op de consument een eigen verplichting om de waardeontwikkelingen van de verzekering bij te houden en zich bij vragen of advies te wenden tot de tussenpersoon. Uit de stukken blijkt dat de consument jaarlijks waardeoverzichten van de verzekeraar heeft ontvangen en in 2014 door de verzekeraar meermalen is gewaarschuwd dat de verzekering zeer waarschijnlijk het beoogde eindkapitaal niet zou behalen, waarbij de consument (dringend) is geadviseerd hierover contact op te nemen met de tussenpersoon. De consument heeft de verzekeraar vervolgens bericht dat hij geen behoefte heeft aan een (herstel)advies. Onder deze omstandigheden acht de commissie het niet aannemelijk dat de consument, indien hij op enig moment door de tussenpersoon zou zijn benaderd, wel behoefte zou hebben gehad aan een (herstel)advies en dat dit tot aanpassing van de verzekering dan wel de keuze voor een ander product zou hebben geleid. Dat dit anders zou zijn vindt geen steun in de stukken en wordt door de consument ook niet nader onderbouwd of aannemelijk gemaakt. De tussenpersoon kan, gelet op het voorgaande, ook niet verweten worden dat hij geen hersteladvies heeft verstrekt. Het is de commissie dan ook niet gebleken dat de tussenpersoon in zijn nazorgplicht is tekortgeschoten.”

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...