Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

Kantoor bellen advocaat via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0252) Op een tussenpersoon rust (enkel) de verplichting om contact op te nemen met de consument over zijn verzekering als hier een concrete aanleiding voor bestaat. De consument heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat daarvan in dit geval sprake was.

De Geschillencommissie: “Het enkele feit dat er sprake was van tegenvallende koersontwikkelingen is daarvoor niet voldoende. Dit is een aan het beleggen verbonden algemeen bekend risico. Bovendien rust op de consument een eigen verplichting om de waardeontwikkelingen van de verzekering bij te houden en zich bij vragen of advies te wenden tot de tussenpersoon. Uit de stukken blijkt dat de consument jaarlijks waardeoverzichten van de verzekeraar heeft ontvangen en in 2014 door de verzekeraar meermalen is gewaarschuwd dat de verzekering zeer waarschijnlijk het beoogde eindkapitaal niet zou behalen, waarbij de consument (dringend) is geadviseerd hierover contact op te nemen met de tussenpersoon. De consument heeft de verzekeraar vervolgens bericht dat hij geen behoefte heeft aan een (herstel)advies. Onder deze omstandigheden acht de commissie het niet aannemelijk dat de consument, indien hij op enig moment door de tussenpersoon zou zijn benaderd, wel behoefte zou hebben gehad aan een (herstel)advies en dat dit tot aanpassing van de verzekering dan wel de keuze voor een ander product zou hebben geleid. Dat dit anders zou zijn vindt geen steun in de stukken en wordt door de consument ook niet nader onderbouwd of aannemelijk gemaakt. De tussenpersoon kan, gelet op het voorgaande, ook niet verweten worden dat hij geen hersteladvies heeft verstrekt. Het is de commissie dan ook niet gebleken dat de tussenpersoon in zijn nazorgplicht is tekortgeschoten.”

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...