"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

Familie - pensioen

"Opvallend is dat juist een aantal kritische deskundigen is gehoord. Hierna volgt nog de openbare behandeling en de stemming. De stemming is waarschijnlijk na de verkiezingen op 15 maart 2023. Wij zien dat de WTP nog volop in beweging is en dat er gelobbyd wordt voor bepaalde aanpassingen”, zegt Frank Driessen, CEO Aon’s Wealth Solutions Nederland naar aanleiding van de recente de Pensioenthermometer van Aon. “Wij verwachten echter geen grote aanpassingen, eerder detailuitwerkingen. Ook is onze inschatting dat de ingangsdatum van 1 juli aanstaande vooralsnog blijft staan. Dat betekent dus volop aan de slag.”

Wel is volgens Aon het nabestaandenpensioen nog onderwerp van gesprek. "In de nieuwe situatie kan het zo zijn dat een deelnemer een risicodekking krijgt volgens de nieuwe wet, maar ook nog aanspraak heeft op een reeds opgebouwd nabestaandenpensioen, wat tot een ‘dubbele’ dekking kan leiden. Wij vinden het niet gek om in de uitwerking rekening te houden met het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen,“dat heeft echter ook praktische consequenties en daar moet wel goed bij stilgestaan worden. Als het in mindering brengen van het opgebouwde nabestaandenpensioen dusdanige kosten met zich meebrengt voor wat betreft de uitvoering, is het de vraag of je dat moet willen of beter kunt accepteren dat er een groep is die een ‘dubbele’ dekking kent.”

De ingangsdatum van het wetsvoorstel is weliswaar opgeschoven naar 1 juli 2023, maar de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 en de tussentijdse mijlpalen blijven in tact. Dat betekent voor pensioenfondsen dat er 1 juli 2024 in concept en per 1 januari 2025 definitief overeenstemming moet zijn tussen de sociale partners over de contractkeuze, het invaren en de compensatie. “Dat betekent nu serieus stappen zetten”, zegt Driessen. “Er is veel te doen. Vergis je niet in de hoeveelheid werk. Dit is een enorme verandering en resources zijn beperkt.”

Ook voor wat betreft verzekerde pensioenregelingen is het van groot belang nu te starten met de voorbereidingen voor aanpassing van de pensioenregeling zodat deze vóór 1 januari 2027 Wtp-proof is. Het betreft dan onder andere het onderzoek naar een overstap naar een DC-regeling met een gelijkblijvende premie voor alle werknemers of gebruik te maken van de eerbiedigende werking. “We merken dat nog veel werkgevers de neiging hebben de aanpassing te willen doorschuiven naar 2026. “Uitvoerders komen in grote problemen indien alle werkgevers wachten tot het laatste moment. Het is dus raadzaam de mogelijkheden na te gaan om de pensioenregeling al in 2024 of 2025 aan te passen aan de nieuwe wetgeving."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd...

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht...

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd....

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...