"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

Familie - pensioen

"Opvallend is dat juist een aantal kritische deskundigen is gehoord. Hierna volgt nog de openbare behandeling en de stemming. De stemming is waarschijnlijk na de verkiezingen op 15 maart 2023. Wij zien dat de WTP nog volop in beweging is en dat er gelobbyd wordt voor bepaalde aanpassingen”, zegt Frank Driessen, CEO Aon’s Wealth Solutions Nederland naar aanleiding van de recente de Pensioenthermometer van Aon. “Wij verwachten echter geen grote aanpassingen, eerder detailuitwerkingen. Ook is onze inschatting dat de ingangsdatum van 1 juli aanstaande vooralsnog blijft staan. Dat betekent dus volop aan de slag.”

Wel is volgens Aon het nabestaandenpensioen nog onderwerp van gesprek. "In de nieuwe situatie kan het zo zijn dat een deelnemer een risicodekking krijgt volgens de nieuwe wet, maar ook nog aanspraak heeft op een reeds opgebouwd nabestaandenpensioen, wat tot een ‘dubbele’ dekking kan leiden. Wij vinden het niet gek om in de uitwerking rekening te houden met het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen,“dat heeft echter ook praktische consequenties en daar moet wel goed bij stilgestaan worden. Als het in mindering brengen van het opgebouwde nabestaandenpensioen dusdanige kosten met zich meebrengt voor wat betreft de uitvoering, is het de vraag of je dat moet willen of beter kunt accepteren dat er een groep is die een ‘dubbele’ dekking kent.”

De ingangsdatum van het wetsvoorstel is weliswaar opgeschoven naar 1 juli 2023, maar de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 en de tussentijdse mijlpalen blijven in tact. Dat betekent voor pensioenfondsen dat er 1 juli 2024 in concept en per 1 januari 2025 definitief overeenstemming moet zijn tussen de sociale partners over de contractkeuze, het invaren en de compensatie. “Dat betekent nu serieus stappen zetten”, zegt Driessen. “Er is veel te doen. Vergis je niet in de hoeveelheid werk. Dit is een enorme verandering en resources zijn beperkt.”

Ook voor wat betreft verzekerde pensioenregelingen is het van groot belang nu te starten met de voorbereidingen voor aanpassing van de pensioenregeling zodat deze vóór 1 januari 2027 Wtp-proof is. Het betreft dan onder andere het onderzoek naar een overstap naar een DC-regeling met een gelijkblijvende premie voor alle werknemers of gebruik te maken van de eerbiedigende werking. “We merken dat nog veel werkgevers de neiging hebben de aanpassing te willen doorschuiven naar 2026. “Uitvoerders komen in grote problemen indien alle werkgevers wachten tot het laatste moment. Het is dus raadzaam de mogelijkheden na te gaan om de pensioenregeling al in 2024 of 2025 aan te passen aan de nieuwe wetgeving."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nog lang geen volwassen markt

Nog lang geen volwassen markt

(Marie-Louise de Smit en Maarten de Jonge van Aon en Ruud de Pont van Klap in Katern Cyber in VVP 2) Terwijl het risico van een cyberaanval elk jaar groter wordt,...

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Marguerite Soeteman-Reijnen verlaat Aon

Marguerite Soeteman-Reijnen verlaat Aon

Marguerite Soeteman-Reijnen vertrekt op 1 april als Chairman van de Executive Board van Aon Holdings. Zij is 33 jaar werkzaam geweest voor Aon. Ze bekleedde diverse...

Aon: rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag

Aon: rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag

Een rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als je een auto huurt of met anderen...

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Dat blijkt uit het rapport...

Aon: maak meters met WTP

Aon: maak meters met WTP

"Nu het vrijwel zeker lijkt dat de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) doorgang vindt, moeten de pensioenfondsen meters maken, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions...

Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Aon heeft maandag bekendgemaakt dat Marc van Nuland, Chairman van Aon Nederland, de organisatie per 1 april gaat verlaten. Van Nuland was tot 1 april 2022 CEO van...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...

Aon: urgentie ander pensioenstelsel minder hoog

Aon: urgentie ander pensioenstelsel minder hoog

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in november naar 121 procent. Dit biedt ruimte...