Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Jeroen Dijsselbloem 2016

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding van Kamervragen van VVD en SP.

Aan de hand van een rekenvoorbeeld laat de VVD zien dat een eenmanszaak per persoon drie keer zoveel toezichtkosten betaalt (1200 euro) als een advieskantoor met tien medewerkers (435 euro). Vraag aan de minister: wil hij in overleg met de sector nog eens fundamenteel kijken naar de proportionaliteit en de opzet van de verdeling van de toezichtkosten, als het gaat om de vaste en variabele onderdelen en de degressieve lijn van het variabele deel? De SP wil van Dijsselbloem weten of de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de toezichtkosten nog proportioneel is ten opzichte van de bijdrage van banken, verzekeraars en andere onder toezicht staande instellingen.

 

Degressieve staffel

"Het voorbeeld dat de VVD schetst is een uitwerking van de degressieve structuur van tarieven in de Regeling bekostiging financieel toezicht, die al geruime tijd wordt gehanteerd", schrijft Dijsselbloem. "De toezichtinspanning neemt niet evenredig toe met de omvang van de onderneming. Op een advieskantoor met honderd adviseurs wordt niet honderd keer zoveel toezicht gehouden als op een advieskantoor met één adviseur. Het gebruik van degressieve staffels leidt er toe dat een kleine onderneming per eenheid meer kost en meer betaalt dan een onderneming, die op grond van de staffels, groot is." Een advieskantoor met 500 medewerkers betaalt 'slechts' 170 euro per persoon ((850 + (20 x 350) + (180 x 320) + (300 x 65)) / 500).
De grootste instellingen dragen 'absoluut' de zwaarste lasten van het toezicht, aldus Dijsselbloem. "Bij het vaststellen van de tarieven per staffel wordt een evenwicht gezocht tussen ’draagkracht’ en de toezichtinspanning. Degressieve staffels leiden ertoe dat ook de heffingen van de grote(re) kantoren in verhouding blijven staan tot de toezichtinspanning. Ik acht dat redelijk en proportioneel. Dat geldt ook in de specifieke categorie ‘Adviseurs en bemiddelaars’ van de AFM. Ik zie geen aanleiding om de vaste en variabele onderdelen en de degressieve lijn van het variabele te heroverwegen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Stierum - 5 september 2016

Als kleine zelfstandige mag ik toch een € 1.164,22 aftikken. Dat staat toch niet in de verhouding met al mijn andere kosten. Van mij mag het wel wat minder en de consument dient dit mijns inziens te betalen.

Willem van Spronsen - 5 september 2016

Bij het ontstaan van de Wfd (later Wft) werd de AFM geformeerd. Toen was de vraag al wie er allemaal uit de ruif moesten gaan mee eten en wat hun toegevoegde waarde was. Het antwoord daarop is ook nu nog gemakkelijk te gegeven. Het is dus gewoon budgetten samenstellen en budgetten verteren. Daarvoor moet je ze eerst wel ieder jaar een overkill aan bedrijfsinfo leveren, daarna volgt de aanslag, die al dan niet met tegenzin gespreid kan betalen.

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie...

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz staat in beginsel positief tegenover de introductie van omzet als maatstaf voor de kostenbijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan het doorlopend toezicht...

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is de stijgende toezichtkosten van de AFM spuugzat. Adviseurs moeten in 2018 opnieuw meer gaan bijdragen...

Lindenhaeghe: goed verhaal Dijsselbloem bij legesverhoging

Lindenhaeghe: goed verhaal Dijsselbloem bij legesverhoging

Lindenhaeghe wijst in een nieuwsbrief op de reactie van minster Dijsselbloem op de site van de consultatieronde-legesverhoging op de verhoging van 46 naar 67 euro....

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

"De belangrijkste meerwaarde van het rapport van de WRR is dat het debat over financiële sector en samenleving wordt verbreed." Dit zei Jeroen Dijsselbloem...

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

De OvFD is blij dat de Tweede Kamer deze week drie moties heeft aangenomen, met als doel een aantal knelpunten op het gebied van hypotheekverstrekking op te lossen....

Dijsselbloem sloot zelf woekerpolis

Dijsselbloem sloot zelf woekerpolis

Minister Dijsselbloem heeft zelf ooit ook een woekerpolis gesloten, zo liet  hij weten op een congres over Ethiek en Integriteit van de beroepsverenging van...

Diplomacontrole

Diplomacontrole

"Wel een beetje vreemd dat er van tienduizenden mensen gevraagd wordt hun diploma opnieuw te halen, terwijl er helemaal niet is nagedacht over een effectieve controle."...