Sociale partners bezorgd over hogere toezichtkosten AFM en DNB

euro's via Pixabay 4

Sociale partners zijn bezorgd over de hogere toezichtkosten van AFM en DNB in de zogenaamde ‘transitieperiode’ naar het nieuwe pensioenstelsel, “omdat de kosten hiervan door de pensioensector en uiteindelijk door werkgevers en de deelnemers betaald worden”. De Stichting van de Arbeid is “bezorgd dat er onvoldoende prikkels zijn om de toezichtkosten op dit moment tot het noodzakelijke te beperken”.

De Stichting pleit er voor om de tijdelijk hogere kosten tot 2027 te financieren uit de algemene middelen “omdat de overheid een medeverantwoordelijkheid heeft voor het nieuwe pensioenstelsel. De overheid wordt ook opgeroepen alert te zijn op overbodige regelgeving teneinde de toezichtkosten in de hand te houden. Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kosten tot het noodzakelijke te beperken en de opgebrachte premies zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het pensioen van de deelnemers”.

Om die reden vraagt de Stichting van de Arbeid ook om beter betrokken te worden bij het bepalen van de kostenkaders van DNB en de AFM, die door beide ministers worden vastgesteld.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

De Stichting van de Arbeid roept decentrale partijen op om, indien er bij de betreffende onderneming c.q. sector geen pensioenregeling is afgesproken, serieus te...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

De Stichting van de Arbeid is tevreden over de voortgang van de acties uit het "Aanvalsplan witte vlek', te meer omdat veel benaderde organisaties positief reageren...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie...

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

De Stichting van de Arbeid pleit in een brief aan het kabinet voor de oprichting van een corona-noodfonds. De Stichting: "Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn...

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz staat in beginsel positief tegenover de introductie van omzet als maatstaf voor de kostenbijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan het doorlopend toezicht...

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als...

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is de stijgende toezichtkosten van de AFM spuugzat. Adviseurs moeten in 2018 opnieuw meer gaan bijdragen...

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding...