Geen koppelverkoop

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraken GC 2021-0165 en GC 2021-0166) Dat de consument zijn verzekering bij Interpolis alleen online kan beheren als hij een bankrekening bij Rabobank heeft, leidt volgens Kifid niet tot de slotsom dat sprake is van koppelverkoop.

De consument klaagt erover dat hij zijn Alles-in-één polis niet online kan beheren, omdat hij geen bankrekening heeft bij de Rabobank die in dezen optreedt als tussenpersoon.Volgens de consument is hierdoor sprake van koppelverkoop.

De Geschillencommissie: “Rabobank treedt op als tussenpersoon ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst die tussen de consument en Interpolis bestaat. Uitgangspunt voor de overeenkomst tussen Rabobank en de consument is contractsvrijheid.

"Dit houdt in dat Rabobank zelf mag bepalen op welke manier hij zijn dienstverlening als tussenpersoon vorm geeft. In beginsel mag Rabobank een onderscheid maken tussen rekeninghouders en niet-rekeninghouders. Er bestaat voor de Geschillencommissie geen aanleiding om aan te nemen dat sprake is van koppelverkoop, dan wel misbruik van bevoegdheden aan de kant van Rabobank. Van koppelverkoop is sprake als een product alleen aangeschaft kan worden als een ander product ook aangeschaft wordt. Er moet sprake zijn van een gebondenheid tussen de producten. Dat is niet het geval. De consument kan namelijk wel gebruik maken van de dienstverlening van Rabobank als tussenpersoon, om zijn Alles-in-één polis te beheren. Dat dit niet online/digitaal kan is onhandig, maar maakt niet dat sprake is van koppelverkoop. Evenmin is sprake van misbruik van bevoegdheden aan de kant van Rabobank.”

 

Reactie toevoegen

 
Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...