Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

huisje Mallorca Spanje via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie: “Nu partijen elkaar tegenspreken over de bewoordingen, is niet vast te stellen wat de consumenten precies gezegd hebben. Maar ook als de consumenten gezegd hebben dat zij ‘vermogen’ in plaats van ‘een woning’ in Spanje hebben, had de adviseur moeten doorvragen wat zij daar dan mee bedoelden. De consumenten vertelden het immers uit zichzelf aan de adviseur, zodat er voldoende aanleiding was voor de adviseur om te verifiëren wat zij precies in Spanje hadden en of het relevant was. Het is immers de taak van de adviseur om de financiële positie van de consumenten goed te inventariseren, waaronder lasten voor andere kredieten en inkomsten uit bijvoorbeeld huur. Ook is het te begrijpen dat de consumenten, na hun mededeling dat zij een woning (of vermogen) in Spanje hebben, zich er niet bewust van waren dat zij ook kenbaar hadden moeten maken dat daar een hypothecaire geldlening tegenover staat. De commissie is van oordeel dat de adviseur hierin tekortgeschoten is. Andere zaken die hierna niet goed verlopen zijn, zijn te herleiden naar deze tekortkoming in de inventarisatie.”

Dat de adviseur steken heeft laten vallen, wil echter nog niet zeggen dat de hypotheekaanvraag daardoor afgewezen is.  De Geschillencommissie: “Te onzeker is of Syntrus Achmea, als zij eerder en vollediger op de hoogte was geweest van deze financiële gegevens van de consumenten, een bindend renteaanbod uitgebracht zou hebben tegen de lage rente. Sowieso staat niet vast of Syntrus Achmea een bindend renteaanbod zou doen aan de consumenten. Er was immers alleen nog maar informatie aangeleverd bij Syntrus Achmea, er was nog geen renteaanbod uitgebracht. Bovendien hebben geldverstrekkers ieder hun eigen beleid en maken dan ook hun eigen keuzes.”

De adviseur had voor de consumenten een aanvraag voor een hypothecaire geldlening ingediend bij een geldverstrekker. Die aanvraag is uiteindelijk afgewezen en in de tussentijd is de rente gestegen. De consumenten hebben bij een andere geldverstrekker de hypothecaire geldlening afgesloten en vorderden dat de adviseur hen tenminste 55.324 euro vergoedt voor de hogere rente die zij daar betalen. Zij menen namelijk dat de aanvraag tegen de lage rente geaccepteerd had kunnen worden als de adviseur hun financiële situatie beter onderzocht had.

Reactie toevoegen

 
Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het...