Kaag volgt aanbeveling financieel toezicht en civielrecht uit elkaar te houden

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

Minister Kaag gaat de actieve betrokkenheid van haar ministerie en toezichthouders bij de civielrechtelijke afhandeling van massaschade zo veel mogelijk te beperken. Dit naar aanleiding van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?’. Het rapport constateert dat de overheid en de AFM in het compensatietraject rentederivaten mkb een oneigenlijke rol op zich hebben genomen.

De minister wil verder onder meer onderzoeken “of het noodzakelijk en wenselijk is om in de financiële sector naast de toezichthouder en Kifid een structureel aanspreekpunt voor benadeelden en de behartiging van hun belangen in te stellen en of er mogelijkheden zijn om sneller uitsluitsel te krijgen over belangrijke rechtsvragen in massazaken in de financiële sector. Waarbij ik ook wil kijken naar de rol die Kifid daarin kan spelen in buitengerechtelijke compensatietrajecten".

Zes aanbevelingen

Het evaluatierapport doet zes aanbevelingen voor verbetering van de mogelijkheden tot een inrichting van toekomstige collectieve compensatietrajecten:

Houd financieel toezicht en civielrecht uit elkaar.

Stel met stakeholders spelregels op die een collectieve geschilbeslechting kunnen vergemakkelijken en evidente valkuilen in de uitvoering kunnen vermijden.

Evalueer welke mogelijkheden en/of belemmeringen de WAMCA biedt bij grootschalige en/of complexe compensatietrajecten bij financiële producten zoals rentederivaten mkb.

Borg adequaat toezicht op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de archiefsystemen van financiële instellingen om risico’s snel te kunnen overzien en schade te kunnen redresseren.

Organiseer een structurele klantenbelangenbehartiging in algemene zin, en specifiek voor financiële dienstverlening.

Organiseer deskundige en objectieve inhoudelijke duiding voor collectieve regelingen, en ga na of inrichting van een ‘Kifid-kamer’ daartoe een optie zou kunnen zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....