Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal is 100 Nederlandse guldens, tegen een premie van zes cent per week gedurende 25 jaar. De moeder van consument is in 2020 overleden. De consument vordert een bedrag van 2.500 euro bij wijze van winstdeling of indexering of omdat de verzekeraar bij het afsluiten van de verzekering in 1934 ernstig tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De Geschillencommissie oordeelt dat er geen aanspraak is op winstdeling of indexering. Een vordering vanwege de eventuele zorgplichtschending is verjaard. De vordering van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “Het bij overlijden uit te keren bedrag was duidelijk, namelijk 100 gulden. Wanneer dit bedrag door prijsstijging niet langer toereikend is om het beoogde doel te bereiken, namelijk het dekken van de uitvaartkosten, lag het op de weg van de (groot)ouders van de consument of de nabestaanden om daar desgewenst voorzieningen voor te treffen, bijvoorbeeld door het sluiten van een nieuwe (aanvullende) verzekering.”

Uitkering in zilveren guldens

Voor het geval de vordering van 2.500 euro niet zou worden toegewezen en zou worden uitgegaan van de letterlijke tekst van de polis, maakte de consument aanspraak op betaling van 100 zilveren guldens. De gulden was bij het afsluiten van de verzekering in 1934 gekoppeld aan de zilverwaarde.

De commissie gaat hier niet in mee: “In artikel 6:111 BW staat dat een verbintenis tot betaling van een geldsom naar haar nominale bedrag moet worden voldaan, tenzij uit de wet, gewoonte of rechtshandeling anders voortvloeit. Het nominale bedrag dat is vermeld op het polisblad is 100 gulden. Betaling van dit bedrag naar zijn rekenkundige grootte moet worden bepaald in de valuta waarin het bedrag luidt. Bedragen die luiden in guldens zijn sinds 1 januari 2002 van rechtswege omgezet in euro’s. De vordering tot uitkering in zilveren guldens is daarom ongegrond.”

Reactie toevoegen

 
Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de...