Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kantoor Kifid

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst met een franchisenemer, die onvindbaar is wanneer de klacht zich voordoet, dan is het niet zo dat de franchisegever hiervoor kan worden aangesproken. In een dinsdag gepubliceerde uitspraak concludeert de Geschillencommissie van Kifid dat zij de klacht over een franchisenemer en gericht tegen de franchisegever niet kan behandelen. De financieel adviseur Hypotheek Visie Utrecht Nachtegaal, die volgens de consument de zorgplicht heeft geschonden, werkt als afzonderlijke vestiging van de franchiseorganisatie voor eigen rekening en risico. De franchisegever is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de hypotheekadviseur/franchisenemer. 

Dat de franchisenemer gebruikmaakt van een collectieve AFM-vergunning van de franchisegever betekent niet dat de franchisegever civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het doen of of laten van een franchisenemer. De Geschillencommissie concludeert dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) voorschrijft dat de franchisegever moet zorgen dat de franchisenemer(s) de vergunningsplichten en -eisen en de meldingsplichten uit de Wft naleeft. “Deze gedragsvoorschriften gaan niet over de verantwoordelijkheid voor individuele adviezen van de franchisenemer, waarbij de franchisegever niet betrokken was”, aldus de Geschillencommissie. In deze klachtzaak kan de franchisegever civielrechtelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de adviseur in het advies- en bemiddeltraject. Met deze uitspraak komt de Geschillencommissie terug op haar oordeel in eerder gedane uitspraken (onder andere GC 2019-245).

Reactie toevoegen

 
Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...