Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Euro's 50 via Pixabay

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924).

In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument de adviseur verzocht te bekijken of het mogelijk was een vermindering van de rente te krijgen. Consument heeft op basis van het advies van de adviseur een taxatierapport laten opstellen. Na een periode van een aantal jaren bleek een vermindering van de rente niet mogelijk. Consument klaagt dat de adviseur de schijn heeft gewekt dat een vermindering van de rente mogelijk was, waardoor hij kosten heeft moeten maken voor het opstellen van een taxatierapport en in onzekerheid heeft geleefd over zijn financiële positie. Consument vordert vergoeding van de kosten van het taxatierapport en immateriële schade. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de stellingen van Consument onvoldoende heeft betwist.

De Commissie: "De Adviseur heeft zich enkel tegen de stellingen van Consument verweerd door te stellen dat hij heeft aangegeven dat een taxatierapport nodig zou zijn om te bepalen of Consument in aanmerking komt voor een lagere rente zodra de Geldverstrekker nieuwe tariefklassen heeft ingevoerd. Daarnaast heeft de Adviseur opgemerkt dat hij uiteindelijk afhankelijk is geweest van de Geldverstrekker.

"De Commissie merkt op dat zij op basis van de overgelegde documenten niet kan vaststellen wat er precies door partijen is afgesproken. Er is in ieder geval gesproken over de mogelijke noodzaak van een taxatierapport. Daarnaast heeft de Adviseur in het voicemailbericht van 27 september 2019 aan Consument medegedeeld 'er uit' te zijn met de Geldverstrekker. De inhoud van het voicemailbericht is door de Adviseur niet betwist. De Adviseur heeft bovendien niet meegewerkt aan het verzoek van de Commissie hierover meer duidelijkheid te verschaffen, zodat de Commissie daaraan op grond van artikel 34.13 van het Reglement de gevolgtrekking kan verbinden die zij passend acht. De Commissie is van oordeel dat de stellingen van Consument door de Adviseur onvoldoende zijn betwist. De Commissie gaat er daarom vanuit dat de Adviseur onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven over de (on)mogelijkheid om de risico-opslag te verminderen en de noodzaak van een taxatie-rapport."

Reactie toevoegen

 
Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...