Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Euro's 50 via Pixabay

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924).

In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument de adviseur verzocht te bekijken of het mogelijk was een vermindering van de rente te krijgen. Consument heeft op basis van het advies van de adviseur een taxatierapport laten opstellen. Na een periode van een aantal jaren bleek een vermindering van de rente niet mogelijk. Consument klaagt dat de adviseur de schijn heeft gewekt dat een vermindering van de rente mogelijk was, waardoor hij kosten heeft moeten maken voor het opstellen van een taxatierapport en in onzekerheid heeft geleefd over zijn financiële positie. Consument vordert vergoeding van de kosten van het taxatierapport en immateriële schade. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de stellingen van Consument onvoldoende heeft betwist.

De Commissie: "De Adviseur heeft zich enkel tegen de stellingen van Consument verweerd door te stellen dat hij heeft aangegeven dat een taxatierapport nodig zou zijn om te bepalen of Consument in aanmerking komt voor een lagere rente zodra de Geldverstrekker nieuwe tariefklassen heeft ingevoerd. Daarnaast heeft de Adviseur opgemerkt dat hij uiteindelijk afhankelijk is geweest van de Geldverstrekker.

"De Commissie merkt op dat zij op basis van de overgelegde documenten niet kan vaststellen wat er precies door partijen is afgesproken. Er is in ieder geval gesproken over de mogelijke noodzaak van een taxatierapport. Daarnaast heeft de Adviseur in het voicemailbericht van 27 september 2019 aan Consument medegedeeld 'er uit' te zijn met de Geldverstrekker. De inhoud van het voicemailbericht is door de Adviseur niet betwist. De Adviseur heeft bovendien niet meegewerkt aan het verzoek van de Commissie hierover meer duidelijkheid te verschaffen, zodat de Commissie daaraan op grond van artikel 34.13 van het Reglement de gevolgtrekking kan verbinden die zij passend acht. De Commissie is van oordeel dat de stellingen van Consument door de Adviseur onvoldoende zijn betwist. De Commissie gaat er daarom vanuit dat de Adviseur onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven over de (on)mogelijkheid om de risico-opslag te verminderen en de noodzaak van een taxatie-rapport."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid kiept inbraakclaim van ruim 90 mille

Kifid kiept inbraakclaim van ruim 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2020-936) Consument heeft geklaagd over het weigeren van dekking na diefstal, waarbij onder meer sieraden en horloges ter waarde van 90.820 euro...

Hypotheekadviseur besprak inkomen consument onvoldoende

Hypotheekadviseur besprak inkomen consument onvoldoende

Kifid matigt de adviesvergoeding van een hypotheekadviseur van De Hypotheker’s Associatie met 500 euro tot 725 euro, omdat het inkomen van de consument kennelijk...

Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...