Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was, evenals de partner en haar zoon, hoofdelijk aansprakelijk voor deze geldlening. Nadat de woning in 2017 is verkocht, is er een restschuld ontstaan. De consument heeft hiervan een derde voldaan waarna hij door de bank gekweten is. De bank heeft een bijzonderheidscode 3 op naam van de consument bij Stichting BKR gemeld. De consument vordert nu verwijdering van deze registratie. De Geschillencommissie is van oordeel dat de registratie op naam van de consument technisch juist is maar dat deze desalniettemin verwijderd dient te worden. De belangen van de consument wegen zwaarder dan die van de bank.

De commissie: “De restschuld is ontstaan doordat de zoon – die eigenaar van de woning was en in die hoedanigheid ook de maandelijkse aflossingen op zich nam – niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Zonder enige tussenkomst of bemoeienis van de consument is de woning vervolgens verkocht voor een bedrag dat lager lag dan de hoogte van de hypothecaire geldlening.

“Op het moment dat de consument op de hoogte raakte van de restschuld, is hij met de bank overeengekomen om ‘zijn deel’ (althans zo heeft de consument dit beleefd) in één keer te voldoen. Dit bedrag is dan ook direct door hem voldaan. Er is geen sprake geweest van aantoonbare betalingsproblemen aan de zijde van de consument. Dit is door de bank ook niet weersproken Ook heeft de consument aangetoond dat ook nu sprake is van een stabiele financiële situatie. Daarbij komt dat inmiddels al drie jaar en zes maanden van de vijfjaarstermijn zijn verstreken.”

Volgens de bank is wel degelijk sprake van een afboeking van een gedeelte van de schuld. De consument was hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele restschuld maar na zijn betaling is hem kwijting verleend. De bank heeft dus ten aanzien van de consument een afboeking moeten doen. Daarnaast is het overige deel van de restschuld tot op de dag van vandaag nog niet volledig afgelost door de overige schuldenaren. In haar belangenafweging heeft de bank meegenomen dat er aan de consument kwijting is verleend voor een aanzienlijk bedrag. De reden dat de consument op dit moment geen schulden heeft en financieel stabiel is, is gelegen in het feit dat de bank hem een groot gedeelte van de schuld heeft kwijtgescholden. Daarnaast is de wens tot het aankopen van een nieuwe woning een onvoldoende zwaarwegend belang, aldus de bank.

Reactie toevoegen

 
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....