Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

Eveline Ruinaard (2023 deze gebruiken)

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in 914 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat financiële dienstverleners Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,4.

In 2022 vierde Kifid haar 15-jarig lustrum. Ralph Pans, voorzitter van het bestuur: “Kifid had in het begin een vrij sterk juridische klank, het was een soort rechtbank, en is steeds meer een probleemoplosser geworden. Voor de komende jaren zou Kifid dat pad van een andere type oplossingen verder kunnen verkennen. We hebben met elkaar de opdracht om andere manieren te vinden om recht te doen, zonder de traditionele manieren overboord te gooien.”

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur: “Wat wij doen, heeft daadwerkelijk effect. Het merendeel van de financiële dienstverleners past hun beleid, werkwijze of voorwaarden aan naar aanleiding van de klachtbehandeling bij Kifid, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek onder financiële dienstverleners afgelopen jaar. Illustratief voor de impact van Kifid zijn ook de compensatieregelingen die banken hebben getroffen naar aanleiding van meerdere Kifid-uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet.”

Kifid heeft in 2022 de helft van de klachten weten op te lossen via bemiddeling of schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten hebben banken in 2022 hierin een flink aandeel (45 procent). Ook schadeverzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) toonden zich bereidwillig in het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.469 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het verder voor 23 procent schadeverzekeringen, voor 21 procent klachten tegen financiële intermediairs, voor 9 procent levensverzekeringen en voor 2 procent klachten tegen vermogensbeheerders.

In 2022 is het aandeel behandelde klachten over schadeverzekeringen verder afgenomen van 33 naar 27 procent (822 klachten). Daarentegen groeit het percentage klachten over bankzaken van 23 naar 28 procent (858 klachten). De behandelde kredietregistratieklachten (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 14 procent (412 klachten), gevolgd door klachten over hypotheekzaken met een aandeel van 13 procent (390 klachten). Het aandeel behandelde klachten over levensverzekeringen halveert van 21 naar 10 procent (312 klachten). In 2022 blijft het aandeel behandelde klachten over beleggingszaken met 7 procent (220 klachten) gelijk aan in 2021.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat consumenten Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,7. Zeven van de tien consumenten geeft een 8 of hoger. Daaronder veel consumenten van wie de klacht is opgelost met bemiddeling.

Het onderzoek onder financiële dienstverleners vond voor de eerste keer plaats. Zij waarderen Kifid in 2022 gemiddeld met een 7,4. Ruim de helft geeft een 8 of hoger. Zij waarderen de inzet voor bemiddeling met een ruime voldoende en vinden uitspraken van Kifid in het algemeen in de lijn der verwachting. Het overgrote deel van de financiële dienstverleners onderschrijft dat Kifid laagdrempelig is voor hun klanten. Daarnaast ervaren zij in meerderheid Kifid als onafhankelijk klachteninstituut.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....