Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

Eveline Ruinaard (2023 deze gebruiken)

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in 914 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat financiële dienstverleners Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,4.

In 2022 vierde Kifid haar 15-jarig lustrum. Ralph Pans, voorzitter van het bestuur: “Kifid had in het begin een vrij sterk juridische klank, het was een soort rechtbank, en is steeds meer een probleemoplosser geworden. Voor de komende jaren zou Kifid dat pad van een andere type oplossingen verder kunnen verkennen. We hebben met elkaar de opdracht om andere manieren te vinden om recht te doen, zonder de traditionele manieren overboord te gooien.”

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur: “Wat wij doen, heeft daadwerkelijk effect. Het merendeel van de financiële dienstverleners past hun beleid, werkwijze of voorwaarden aan naar aanleiding van de klachtbehandeling bij Kifid, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek onder financiële dienstverleners afgelopen jaar. Illustratief voor de impact van Kifid zijn ook de compensatieregelingen die banken hebben getroffen naar aanleiding van meerdere Kifid-uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet.”

Kifid heeft in 2022 de helft van de klachten weten op te lossen via bemiddeling of schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten hebben banken in 2022 hierin een flink aandeel (45 procent). Ook schadeverzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) toonden zich bereidwillig in het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.469 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het verder voor 23 procent schadeverzekeringen, voor 21 procent klachten tegen financiële intermediairs, voor 9 procent levensverzekeringen en voor 2 procent klachten tegen vermogensbeheerders.

In 2022 is het aandeel behandelde klachten over schadeverzekeringen verder afgenomen van 33 naar 27 procent (822 klachten). Daarentegen groeit het percentage klachten over bankzaken van 23 naar 28 procent (858 klachten). De behandelde kredietregistratieklachten (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 14 procent (412 klachten), gevolgd door klachten over hypotheekzaken met een aandeel van 13 procent (390 klachten). Het aandeel behandelde klachten over levensverzekeringen halveert van 21 naar 10 procent (312 klachten). In 2022 blijft het aandeel behandelde klachten over beleggingszaken met 7 procent (220 klachten) gelijk aan in 2021.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat consumenten Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,7. Zeven van de tien consumenten geeft een 8 of hoger. Daaronder veel consumenten van wie de klacht is opgelost met bemiddeling.

Het onderzoek onder financiële dienstverleners vond voor de eerste keer plaats. Zij waarderen Kifid in 2022 gemiddeld met een 7,4. Ruim de helft geeft een 8 of hoger. Zij waarderen de inzet voor bemiddeling met een ruime voldoende en vinden uitspraken van Kifid in het algemeen in de lijn der verwachting. Het overgrote deel van de financiële dienstverleners onderschrijft dat Kifid laagdrempelig is voor hun klanten. Daarnaast ervaren zij in meerderheid Kifid als onafhankelijk klachteninstituut.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...