Klager wíl helemaal geen cyberdekking op zijn inboedelpolis

Cyber Security via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2021-0270) One Underwriting (Aon) heeft de consument meegedeeld dat de inboedelverzekering per contractvervaldatum wordt uitgebreid met een CyberHulpdekking. Voor deze extra dekking wordt een premie van 1,27 euro per maand in rekening gebracht. De consument is het hier niet mee eens en vindt dit een door de gevolmachtigde opgedrongen, ongevraagde, onnodige extra verzekering. De wijziging is volgens de consument niet toegestaan. Omdat de gevolmachtigde in de brief waarin hij de consument informeert over de wijziging niet op de opzegmogelijkheid van de verzekering heeft gewezen, moet hij de verzekering toch ongewijzigd tot de volgende contractvervaldatum voortzetten.

De Geschillencommissie: “De wijziging is meegedeeld ruim een maand voor de contractvervaldatum van 1 februari 2021. Maar de gevolmachtigde heeft de consument in deze brief niet gewezen op de mogelijkheid om de verzekering op ieder moment op te zeggen. Hoewel in de brief wel wordt verwezen naar een flyer, en in de flyer wordt verwezen naar een verzekeringskaart met informatie over de cyberhulp en de opzegmogelijkheden, is dat niet voldoende. De gevolmachtigde had de consument er in de brief op moeten wijzen.

“Dit betekent in beginsel dat de wijziging van de dekking per contractvervaldatum niet rechtsgeldig is en dat de inboedelverzekering van de consument ongewijzigd, en dus zonder de Cyberhulpdekking moet worden voortgezet tot de eerstvolgende contractvervaldatum, 1 februari 2022. De commissie overweegt evenwel dat de gevolmachtigde in de interne klachtprocedure heeft voorgesteld de premie voor het eerste jaar na de wijziging voor zijn rekening te nemen. Hiermee is feitelijk sprake van een wijziging van de verzekering zonder nadeel voor de consument. De commissie kan zich voorstellen dat de gevolmachtigde dit aanbod gestand doet, waarmee de verzekering met CyberHulpdekking wordt voortgezet, zonder de aanvullende premie daarvoor in rekening te brengen. Het staat de gevolmachtigde vrij de verzekering pereerstvolgende verlengingsdatum te wijzigen, mits hij hierbij voldoet aan de daarvoor geldende vereisten. De commissie kan de gevolmachtigde niet verplichten om de inboedelverzekering in de toekomst ongewijzigd, zonder CyberHulpdekking, voort te zetten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 april 2021

Is het nou echt serieus de bedoeling dat we een geschillencommissie inschakelen voor een bedrag van 1,27 per maand, gedurende maximaal een jaar. Elke vorm van een beetje nuchtere weldenkendheid lijkt zoek. Zelfs voor een principekwestie.

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...