Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Overstroming via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de verzekeraar (a.s.r.) heeft ingeschakeld en heeft de verzekeraar als opdrachtgever van de expert onvoldoende toegezien op een correcte behandeling. Naar het oordeel van de Geschillencommissie kan het handelen en nalaten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert in het midden blijven. De tijdens het proces van vaststelling van de schade ondertekende ‘Akte benoeming van experts’ en ‘Akte van taxatie’ laten geen ruimte voor de door de consumenten gevorderde nadere schadevaststelling.

De commissie: “De expert van Crawford en de expert van Troostwijk (ingeschakeld door de consumenten, red.) hebben een ‘Akte van taxatie’ ondertekend, die is gedateerd op 8 februari 2022. In deze akte wordt de schade getaxeerd op in totaal 100.000 euro. Hiermee is de schade onbetwistbaar vastgesteld op dit bedrag.

“Dat de consumenten op 10 februari 2022 een versie van de akte van taxatie onder protest en voorbehoud van recht voor akkoord hebben ondertekend, doet aan het voorgaande niet af. De expert van Troostwijk heeft toegelicht dat deze versie van de akte van taxatie door een interne fout bij Troostwijk niet is verstuurd aan de expert van Crawford. Daar komt bij dat ondertekening van de akte van taxatie door de consumenten niet vereist is. Ondertekening door de door haar ingeschakelde expert van Troostwijk is voldoende. De consumenten zijn aan de schadevaststelling gebonden.”

230.000 euro

Op 19 juni 2021 is sprake geweest van kortstondige, extreme regenval. Het gemeenteriool kon het regenwater niet verwerken, waarna het maaiveld rondom het woonhuis onder water kwam te staan. Via gesloten deuren is het water de woning binnengestroomd met grote schade tot gevolg.

Op 8 februari 2022 hebben de experts van Crawford en Troostwijk een “Akte van taxatie” ondertekend. In deze akte verklaren zij in totaal een bedrag van 100.000 euro (inclusief BTW) te hebben getaxeerd voor de schade aan de opstal op basis van herbouw inclusief bijkomende kosten en voor de inboedel

In totaal begroten de consumenten de schade op een bedrag van 230.000 euro, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 1 januari 2022.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...