Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Overstroming via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de verzekeraar (a.s.r.) heeft ingeschakeld en heeft de verzekeraar als opdrachtgever van de expert onvoldoende toegezien op een correcte behandeling. Naar het oordeel van de Geschillencommissie kan het handelen en nalaten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert in het midden blijven. De tijdens het proces van vaststelling van de schade ondertekende ‘Akte benoeming van experts’ en ‘Akte van taxatie’ laten geen ruimte voor de door de consumenten gevorderde nadere schadevaststelling.

De commissie: “De expert van Crawford en de expert van Troostwijk (ingeschakeld door de consumenten, red.) hebben een ‘Akte van taxatie’ ondertekend, die is gedateerd op 8 februari 2022. In deze akte wordt de schade getaxeerd op in totaal 100.000 euro. Hiermee is de schade onbetwistbaar vastgesteld op dit bedrag.

“Dat de consumenten op 10 februari 2022 een versie van de akte van taxatie onder protest en voorbehoud van recht voor akkoord hebben ondertekend, doet aan het voorgaande niet af. De expert van Troostwijk heeft toegelicht dat deze versie van de akte van taxatie door een interne fout bij Troostwijk niet is verstuurd aan de expert van Crawford. Daar komt bij dat ondertekening van de akte van taxatie door de consumenten niet vereist is. Ondertekening door de door haar ingeschakelde expert van Troostwijk is voldoende. De consumenten zijn aan de schadevaststelling gebonden.”

230.000 euro

Op 19 juni 2021 is sprake geweest van kortstondige, extreme regenval. Het gemeenteriool kon het regenwater niet verwerken, waarna het maaiveld rondom het woonhuis onder water kwam te staan. Via gesloten deuren is het water de woning binnengestroomd met grote schade tot gevolg.

Op 8 februari 2022 hebben de experts van Crawford en Troostwijk een “Akte van taxatie” ondertekend. In deze akte verklaren zij in totaal een bedrag van 100.000 euro (inclusief BTW) te hebben getaxeerd voor de schade aan de opstal op basis van herbouw inclusief bijkomende kosten en voor de inboedel

In totaal begroten de consumenten de schade op een bedrag van 230.000 euro, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 1 januari 2022.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0416) De consument stelt dat hij in 2018 aan de adviseur de opdracht heeft gegeven alle lopende verzekeringen bij de verzekeraar op te zeggen...

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld....

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0409) De consument heeft op 15 juli 2022 een reis- en annuleringsverzekering afgesloten vanaf 29 juli 2022. De consument heeft zijn reis...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...