Nieuwe pensioencontracten: Expertgroep voorziet totstandkoming midden-administratie

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De Expertgroep Ketenchallenge voorziet de totstandkoming van een ‘midden-administratie’ van pensioenfondsen en ketenpartners. In de midden-administratie komen alle vereiste gegevens bijeen om in het nieuwe pensioenstelsel het pensioenkapitaal van de deelnemer te berekenen en daarover te communiceren. Zij vormt tevens de basis voor de beleggingscyclus, die naar verwachting maandelijks wordt doorlopen.

Het verdient volgens de Expertgroep aanbeveling dat pensioenfondsen de toerekening van pensioenvermogen aan individuele deelnemers organiseren op een wijze die flexibel en compliance-arm is, gegeven de wederzijdse afhankelijkheid en de noodzaak tot onderlinge afstemming tussen de ketenpartners.

Uitlegbaarheid, transparantie en communicatie tussen pensioenfondsen en pensioendeelnemers , gaat naar verwachting gepaard met hoge kosten, ook vanwege de complexiteit van de nieuwe pensioencontracten.

De Expertgroep bepleit een ver(der)gaande samenwerking tussen de ketenpartners. Standaardisatie van connectiviteit (intelligente procesautomatisering), uitwisselbare databestanden en kwaliteitscontroles, eenduidige terminologie en de ontwikkeling van een ‘standaard’ multi- partijencontract dragen bij aan de beheersing van de structureel hogere uitvoeringskosten die het gevolg zijn van de toenemende operationele complexiteit.

In maart 2022 zijn vertegenwoordigers van pensioenfondsen, hun ketenpartners en de Pensioenfederatie op initiatief van CACEIS een onderzoek gestart naar de impact van de Wtp voor de uitvoeringsketen. Onder voorzitterschap van prof. mr. René Maatman hebben zij gemeenschappelijke inzichten ontwikkeld om toekomstige operationele uitdagingen tegemoet te treden. Die hebben geleid tot het rapport ‘Inzicht door overzicht - Regie in pensioenuitvoering.’

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. In het nieuwe jaar gaat...

"Compensatie voor één miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht"

"Compensatie voor één miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht"

Voor de ruim één miljoen deelnemers aan de reeds bestaande premieregelingen staat compensatie voor een eventueel toekomstig lagere inleg nog steeds...

Nieuw pensioenstelsel gaat leiden tot onzekerheid en stortvloed aan procedures

Nieuw pensioenstelsel gaat leiden tot onzekerheid en stortvloed aan procedures

Volgens Loes Schuijt – Olde Heuvel, advocaat bij juridisch dienstverlener DAS, gaat het nieuwe voorgestelde pensioenstelsel leiden tot een stortvloed aan procedures...

Brandbrief pensioenen laat minister koud

Brandbrief pensioenen laat minister koud

De brandbrief van 40 prominenten over de hervorming van het pensioenstelsel laat minister Schouten koud. Aan de Tweede Kamer laat zij weten: “Het voorstel...

Fiscale ruimte derde pijler met terugwerkende kracht vergroot

Fiscale ruimte derde pijler met terugwerkende kracht vergroot

Bij inwerkingtreding halverwege 2023 van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zal de fiscale ruimte in de derde pijler met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari...

Invoering Wet toekomst pensioenen uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Wet toekomst pensioenen uitgesteld naar 1 juli 2023

De Pensioenfederatie zegt het uitstel van de Wet toekomst pensioenen naar 1 juli 2023 wel te hebben verwacht. Voorzitter Ger Jaarsma: “Het is goed dat er duidelijkheid...