Nieuwe pensioencontracten: Expertgroep voorziet totstandkoming midden-administratie

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De Expertgroep Ketenchallenge voorziet de totstandkoming van een ‘midden-administratie’ van pensioenfondsen en ketenpartners. In de midden-administratie komen alle vereiste gegevens bijeen om in het nieuwe pensioenstelsel het pensioenkapitaal van de deelnemer te berekenen en daarover te communiceren. Zij vormt tevens de basis voor de beleggingscyclus, die naar verwachting maandelijks wordt doorlopen.

Het verdient volgens de Expertgroep aanbeveling dat pensioenfondsen de toerekening van pensioenvermogen aan individuele deelnemers organiseren op een wijze die flexibel en compliance-arm is, gegeven de wederzijdse afhankelijkheid en de noodzaak tot onderlinge afstemming tussen de ketenpartners.

Uitlegbaarheid, transparantie en communicatie tussen pensioenfondsen en pensioendeelnemers , gaat naar verwachting gepaard met hoge kosten, ook vanwege de complexiteit van de nieuwe pensioencontracten.

De Expertgroep bepleit een ver(der)gaande samenwerking tussen de ketenpartners. Standaardisatie van connectiviteit (intelligente procesautomatisering), uitwisselbare databestanden en kwaliteitscontroles, eenduidige terminologie en de ontwikkeling van een ‘standaard’ multi- partijencontract dragen bij aan de beheersing van de structureel hogere uitvoeringskosten die het gevolg zijn van de toenemende operationele complexiteit.

In maart 2022 zijn vertegenwoordigers van pensioenfondsen, hun ketenpartners en de Pensioenfederatie op initiatief van CACEIS een onderzoek gestart naar de impact van de Wtp voor de uitvoeringsketen. Onder voorzitterschap van prof. mr. René Maatman hebben zij gemeenschappelijke inzichten ontwikkeld om toekomstige operationele uitdagingen tegemoet te treden. Die hebben geleid tot het rapport ‘Inzicht door overzicht - Regie in pensioenuitvoering.’

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...

Pensioenwet door Eerste Kamer

Pensioenwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen dinsdagavond laat aangenomen. Van de leden stemden er 46 voor en 27 tegen. De voorstemmers waren van de regeringspartijen...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...