Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat de meeneemregeling – anders dan Obvion meent – wél van toepassing was op de situatie van de consumenten. Obvion heeft het beroep op de meeneemregeling dan ook ten onrechte afgewezen. Obvion moet deze fout herstellen.

De commissie overweegt als volgt: “In artikel 27 van de algemene voorwaarden staat niet duidelijk of de verkoop van de oude woning en de koop van de nieuwe woning in een bepaalde volgorde moeten plaatsvinden. De argumenten van Obvion overtuigen niet. ‘Koopt’ staat weliswaar in de tegenwoordige tijd, maar ‘verkoopt’ staat dat ook. Uit de werkwoordstijden valt dus niet goed af te leiden dat de verkoop van de oude woning eerst zou moeten plaatsvinden. Bovendien staat er geen tijdsaanduiding in de voorwaarden (bijvoorbeeld: ‘koopt u daarna een andere woning). Ook het feit dat de verkoop en koop in de nummering van artikel 27 in een bepaalde volgorde genoemd worden – eerst ‘verkoopt’ (bij punt 1) en daarna ‘koopt’ (bij punt 1a) – betekent niet zonder meer dat de verkoop en koop ook daadwerkelijk in die volgorde moeten plaatsvinden.

“In haar aanvullende reactie stelt Obvion dat de meeneemregeling alleen van toepassing is als de nieuwe geldlening dient voor de aankoop van een nieuwe woning – en niet enkel voor de renovatie van een woning die al in eigendom is. De commissie gaat hier niet in mee. In de eerste plaats noemt artikel 27 van de algemene voorwaarden geen bestedingsdoel en maakt het (dus) ook geen onderscheid tussen een geldlening die bestemd is voor de aankoop van een woning en een geld- lening die (ook) bestemd is voor de verbouwing. De voorwaarde die Obvion lijkt te stellen – dat de meeneemregeling alleen van toepassing is als de nieuwe geldlening bestemd is voor de aankoop van een woning – is dan ook niet terug te voeren op de tekst van artikel 27 van de algemene voorwaarden. In de tweede plaats past het ook niet bij de gedachte van de meeneemregeling. Kenmerkend voor de meeneemregeling is immers dat het onderpand gewisseld wordt, terwijl de geldlening (zoveel mogelijk) ongewijzigd in stand blijft. De bestemming van de geldlening – voor de aankoop van een woning en/of voor de verbouwing ervan – maakt daarbij niet uit.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...