Ontevreden klant moet toch deel adviesvergoeding betalen

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-939) De consument heeft op een gegeven moment zijn contacten met de adviseur beëindigd en via een andere hypotheekadviseur een financiering afgesloten. De adviseur heeft het volledige, reguliere factuurbedrag in rekening gebracht bij de consument. De consument wil een lager bedrag aan de adviseur betalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur aanspraak kan maken op een bedrag van 1.000 euro.

De commissie: "Volgens de consument heeft hij de adviseur geen opdracht gegeven voor het verlenen van hypotheekadvies. Hij heeft ook geen overeenkomst van opdracht ondertekend. Voor de commissie is echter komen vast te staan dat er een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen is. De consument heeft immers meermaals gesprekken gevoerd met de adviseur en de adviseur heeft in elk geval conceptcijfers van de accountant van de consument ontvangen, ter vaststelling van het inkomen. De adviseur heeft die cijfers en overige financiële informatie bovendien zodanig bestudeerd dat hij een bedrag kon noemen voor
het uitbrengen van een bod op een woning. Weliswaar is de opdracht niet schriftelijk vastgelegd, maar overeenkomsten zijn vormvrij en kunnen dus ook mondeling zijn aangegaan, en blijken uit de gedragingen over en weer. Overigens heeft de consument zich bereid getoond om iets aan de adviseur te betalen, waaruit ook blijkt dat de consument wel een opdracht heeft gegeven aan de adviseur.

"De commissie stelt voorop dat niet kan worden ontkend dat enige werkzaamheden verricht zijn. Niet zodanig veel dat de adviseur recht heeft op betaling van het volledige honorarium dat normaliter bij een geslaagde financieringsadvisering het geval zal zijn. Ook staat vast dat het tarief voor advies en bemiddeling van de adviseur 3.000 euro is, aangezien dat tarief in het dienstverleningsdocument opgenomen is en dit dienstverleningsdocument kennelijk gebruikelijk wordt gehanteerd door de adviseur. Dat bedrag neemt de commissie als uitgangspunt voor het vaststellen van een van een redelijk bedrag in dit geval. De
dossierkosten van 325 euro komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet onderbouwd is welke kosten de adviseur in dit kader gemaakt heeft. Gelet op het aantal contacten en de overige advieswerkzaamheden is een honorarium van 1.000, euro op zijn plaats. Bij dit alles weegt mee dat de consument de relatie heeft beëindigd, zodat het binnen zijn risicosfeer ligt dat enige betaling voor de werkzaamheden moet volgen (in lijn met het slot van artikel 7:411 lid 1 BW)."

 

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....