Oosterbaan uit zorgen over kwaliteit schadebehandeling

Jurjen Oosterbaan NIEUW 2018

In een blog op de site van Bureau DFO spreekt Jurjen Oosterbaan Martinius zijn zorgen uit over de ontwikkeling van de kwaliteit van schadebehandeling. Volgens Oosterbaan blijken veel schadedossiers ingewikkelder te zijn dan in eerste instantie was gedacht.

"Aan de zijde van verzekeraars zie ik veel concentraties. Bestaande werkverbanden worden opgeheven en nieuwe teams worden samengesteld. Ook wordt het assortiment producten vernieuwd. Oude voorwaarden worden niet meer gehanteerd en nieuwe voorwaarden moeten zich in de praktijk nog bewijzen. Bij veel aanbieders moeten ouderen met veel ervaring, al dan niet gedwongen, uitstromen. Bij dat alles is er een DNB die telkens weer zorgen uit over de magere technische resultaten van schadeverzekeraars en aandringt op meer financiële buffers. Geen beeld dat ideaal is voor een optimale kwaliteit van schadebehandeling", aldus Oosterbaan die ook zijn zorgen uit over het volmachtbedrijf. "Ik hoor het zo vaak dat het wel waar zal zijn: veel volmachtgevers kijken scherper naar het resultaat van de volmacht. Dat heeft gevolgen voor de acceptatie en ook voor de wijze waarop schades worden beoordeeld."

Ook zijn er zorgen over het advieskantoor. "Het mag zo langzamerhand bekend zijn dat ik veel voordelen zie in provisie als methode om de kosten van de adviseur te vergoeden. Dit betekent echter niet dat ik mijn ogen sluit voor het feit dat provisie ook nadelen kan hebben. Een nadeel van provisie doet zich voor bij de kwaliteit van schadebehandeling. "Goede schadebehandeling is de beste reclame voor je kantoor. Maar schadebehandeling behelst meer dan stellen dat je vindt dat de verzekeraar moet uitkeren. Goede schadebehandeling houdt in, dat je dit standpunt ook kunt onderbouwen. Op basis van bijvoorbeeld polisvoorwaarden, jurisprudentie, uitspraken KiFiD, enz."

Oosterbaan wijst er onder meer op dat schadebehandelaars geen eigen beroepsvereniging hebben, geen erecode, geen benchmark van beloning en prestaties en nauwelijks of geen eigen beroepsopleidingen. Daarnaast is specifiek ontwikkelde vakliteratuur slechts beperkt aanwezig.

Volgens Oosterbaan vervullen advieskantoren een belangrijke functie binnen onze samenleving. "Daarbij zullen zij steeds nadrukkelijker de functie krijgen van belangenbehartiger van de klant. De ontwikkeling naar verdere transparantie van beloning zal dit proces alleen maar versnellen. Daarbij zal het financieel advieskantoor moeten vechten om onderscheidend te zijn en te blijven. Een kwalitatief excellente schadebehandeling, waarbij de gerechtvaardigde belangen van de klant centraal staan, hoort daarbij. Kantoren kunnen dat zelf inrichten, of dit organiseren via samenwerkingen met collega’s. Schadebehandeling 'erbij doen' is denk ik geen optie die succes zal brengen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bob Renkema - Renkema Assurantien 14 februari 2019

De zorgen voor een goede schadeafwikkeling zijn terecht en vereisen een inspanningsverplichting van het advieskantoor. Dus zorgdragen voor het zo optimaal mogelijk aanleveren van alle relevante schadebescheiden met een pro actieve instelling jegens je eigen klant/verzekerde om hem zo te behoeden voor de nodige valkuilen. Verzekeraars zijn inderdaad kritischer geworden wat zich met name uit in het aantal te overleggen bewijsstukken, waarbij voorbij wordt gegaan aan de menselijke maat. Hun maatschappelijke positie komt hiermede verder onder druk terwijl we ons steeds willen beijveren het imago te verbeteren.

Meer over
DFO: "Impact serviceproviders op advieskantoren neemt snel toe"

DFO: "Impact serviceproviders op advieskantoren neemt snel toe"

"Ik verwacht dat de impact die serviceproviders op de concurrentiekracht van hun deelnemers kunnen hebben in de komende tijd groter wordt", zegt Jurjen Oosterbaan...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

Accent meer op software voor onderhoud

Accent meer op software voor onderhoud

Het accent komt zwaarder te liggen op software die advieskantoren ondersteunt bij het onderhoud van contracten waarvoor de kantoren eerder hebben bemiddeld. Dit...

Kantoren niet op de hoogte van nieuwe Wwft-verplichtingen

Kantoren niet op de hoogte van nieuwe Wwft-verplichtingen

Bureau DFO heeft de indruk dat veel kantoren nog niet (volledig) op de hoogte zijn van de nieuwe Wwft-verplichtingen. Het Bureau: "De wet is in 2018 aangescherpt....

Dossier nazorg: steeds aparte beroepsfout of niet?

Dossier nazorg: steeds aparte beroepsfout of niet?

Bureau DFO verwacht dat de kernvraag of in het nazorgdossier sprake is van een serie afzonderlijke beroepsfouten waarbij telkens het eigen risico BAV apart geldt,...

Polis tegen financiële gevolgen nieuwe overheidsmaatregelen

Polis tegen financiële gevolgen nieuwe overheidsmaatregelen

Een polis tegen de onverwachte, financiële gevolgen van nieuwe overheidsmaatregelen. Die zou er moeten komen, betoogt Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) op LinkedIn....