ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

Jurjen Oosterbaan NIEUW 2018

“Ik vind het een slechte ontwikkeling dat het aantal overlijdensrisicoverzekeringen dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten zo sterk daalt, aldus mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO. "Er zijn verschillende oorzaken die deze daling kunnen verklaren. Het trieste resultaat is te zien in de klachten die bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening worden ingediend door weduwen die na het overlijden in financiële problemen komen, omdat er in het kader van de hypotheeklening geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten."

Oosterbaan doet zijn uitspraak bij het verschijnen van het onderzoek Overlijdensrisicoverzekeringen (OVR) dat Bureau DFO jaarlijks uitvoert.

Oosterbaan: "Vanuit de Wft bezien is de problematiek echter duidelijk: de adviseur moet in het kader van
het advies over het krediet ook aandacht besteden aan de betaalbaarheid van het krediet na
het overlijden van een van de kostwinners. Ik weet dat klanten in de praktijk vaak aangeven
“dat komt later wel”, maar ook hierin is de Wft duidelijk: het product zoals dat wordt
afgesloten is gebaseerd op het advies van de adviseur. Acht de adviseur de keuze van de
klant onverantwoord, dan moet hij dit onmiskenbaar duidelijk maken aan de klant en moet hij
deze klant keuze ook vastleggen leggen in zijn dossier.

"De oud-voorzitter van Kifid, de heer Du Perron, lid van de Hoge Raad, heeft in het verleden
tijdens een lezing voor hypotheekadviseurs ook nog gewezen op het feit dat de adviseur niet
moet volstaan met de simpele mededeling dat bij onvermogen om de lening af te lossen de
woning gedwongen zal moeten worden verkocht. Van de adviseur wordt verwacht dat hij met
de consument in gesprek gaat, zodat deze de consequenties hiervan overziet. Dat betekent
in concreto dat de woning moet worden verlaten, de nabestaanden niet in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning, er waarschijnlijk geen vrije sector huurwoning
beschikbaar is en er dus ook geen mogelijkheid is om een (nieuw) hypothecair krediet aan te gaan.

"Kortom: een zeer belabberde woonsituatie. En dat alles is te voorkomen door een
ORV die vaak niet meer kost dan een pakje sigaretten per week. Ik denk niet dat er in de
praktijk vaak situaties zijn waar je als financieel adviseur een advies zonder duidelijke
waarschuwing met droge ogen aan een klant kunt geven."

Algemene tevredenheid gestegen

De deelnemers gaven op negen onderdelen een waardering over het belang van de onderscheidende kenmerken van aanbieders ORV. Uiteraard scoorde de tariefstelling daarbij hoog. Ook zaken als de beschikbaarheid van applicaties, gemak waarmee mutaties kunnen worden doorgevoerd en de medische acceptatieregels scoorden hoog in het onderscheid tussen verzekeraars die ORV aanbieden.

Jaarlijks wordt aan de deelnemers ook gevraagd hun tevredenheid over de verschillende aanbieders aan te geven. Het is positief te zien dat de algemene tevredenheid over de aanbieders van ORV in vergelijking met 2018 in 2019 met 0,3 punt is gestegen. Op een enkele uitzondering na is bij alle onderzochte verzekeraars de tevredenheid van de deelnemers gestegen. De mate van vooruitgang verschilt echter sterk per aanbieder. In 2019 hebben TAF, Scildon en DELA de hoogste waarderingen ontvangen.

Het grootste deel van de adviseurs dat aan dit onderzoek deelnam maakt gebruik van twee tot vijf
aanbieders. Gemiddeld sloten zij in 2018 57 nieuwe ORV’s af. Twaalf procent van de deelnemers
sloot in 2018 meer dan 100 ORV’s af.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 1 november 2019

Zou die plotselinge daling ook verklaard kunnen worden doordat inmiddels de verpanding niet meer verplicht is? Dan ziet de hypotheekverstrekker de risicoverzekering niet meer in het acceptatietraject. Het is nauwelijks voorstelbaar dat klanten massaal zouden kiezen om het risico niet af te dekken, zeker voor de inderdaad lage premie.

Arnold erhardt - MMK Opleidingen BV 31 oktober 2019

Goede constatering heer Oosterbaan. Al mijn cursisten geven aan nooit een hypotheek - bij LTI probleem in geval van overlijden zonder adequate ORV - te adviseren,vanuit integer handelen en adviseren met zorgplicht. Een ORV afsluiten vinden zij een must en niet meer dan normaal. De opmerking "dan verkoopt u toch het huis" roept bij mijn vakbekwame hypotheekadviseurs dan ook reacties van verbazing op met not-done en onacceptabel! Hulde voor dit gedrag.

Meer over
Scildon verbetert Lifestyle ORV

Scildon verbetert Lifestyle ORV

Scildon heeft haar Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering op een aantal punten verbeterd. Het gaat om de volgende verbeteringen Voorlopige dekking verhoogd naar...

Pleidooi voor uitstel betaling premies zakelijke schadeverzekeringen

Pleidooi voor uitstel betaling premies zakelijke schadeverzekeringen

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, dienen de mogelijkheid te krijgen om de premie van hun zakelijke schadeverzekeringen...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2020 onveranderd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Tot nu toe hebben ruim 31.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste...

In maart meer ORV's gesloten dan jaar eerder

In maart meer ORV's gesloten dan jaar eerder

In maart werden 15.500 overlijdensrisicoverzekeringen verkocht, vijf procent meer dan in maart 2019. Aldus het Verbond van Verzekeraars. Het aantal nieuw verkochte...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Adviseur kan aanjager verduurzaming zijn

Adviseur kan aanjager verduurzaming zijn

Financieel adviseurs, concludeert Bureau DFO in het rapport 'Duurzaamheid', lijken bij uitstek de beste uitgangspositie te hebben om consumenten te adviseren op...

Krachten bundelen vanuit de Wft bezien

Krachten bundelen vanuit de Wft bezien

Als er na de coronacrisis een economische crisis volgt, zullen ondernemers nog beter bekijken hoe ze hun vaste lasten kunnen beperken. Uitbesteden kan dan een...

Fred de Jong: van zorgplicht naar zorgambitie

Fred de Jong: van zorgplicht naar zorgambitie

"Het moet in onze sector niet alleen gaan over zorgplicht, maar ook over zorgambitie", aldus onderzoeker Fred de Jong. In zijn nieuwe blog 'Zorgambitie als het...

Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Door adviseur Chris de Bruin van Bureau mr. de Bruin uit Amerongen Op 2 september 2019 deed de Geschillencommissie van het Kifid een uitspraak (nr. GC2019-623)...