Overeenkomst van opdracht geldt

Document gesprek kantoor via Pixabay

Een consument moet zijn adviseur toch betalen, ook al brak hij de adviesopdracht voortijdig af. Tot dat oordeel komt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in UItspraak 2019-160.

De Commissie: "Door ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening is tussen Consument en de Adviseur een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht tot stand gekomen op grond waarvan de Adviseur een inspanningsverplichting jegens Consument heeft en Consument verplicht is een bedrag van 3.000 euro aan de Adviseur te voldoen voor de te verrichten werkzaamheden. Voorts is in de overeenkomst opgenomen dat indien Consument, nadat de advisering en/of bemiddeling door de Adviseur heeft plaatsgevonden, alsnog besluit geen gebruik meer te maken zijn diensten, Consument een vergoeding van 2.000 euro verschuldigd is aan de Adviseur.

"De Commissie stelt vast dat Consument in januari 2018 advies heeft gevraagd aan de Adviseur en dat Consument de Adviseur opdracht heeft gegeven werkzaamheden voor haar te verrichten, hetgeen de Adviseur heeft gedaan. De Adviseur heeft advies uitgebracht en diverse werkzaamheden verricht. Verder staat vast dat Consument de opdracht heeft beëindigd. Gelet op het bepaalde in de overeenkomst van opdracht was de Adviseur dan ook gerechtigd om een bedrag van 2.000 euro aan Consument in rekening brengen voor zijn reeds verrichte werkzaamheden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum. Op 15 september...

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Hoogland Assuradeuren moet een consument 16.027,70 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.De schadevergoeding betreft het bedrag dat de consument misliep...