Overeenkomst van opdracht geldt

Document gesprek kantoor via Pixabay

Een consument moet zijn adviseur toch betalen, ook al brak hij de adviesopdracht voortijdig af. Tot dat oordeel komt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in UItspraak 2019-160.

De Commissie: "Door ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening is tussen Consument en de Adviseur een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht tot stand gekomen op grond waarvan de Adviseur een inspanningsverplichting jegens Consument heeft en Consument verplicht is een bedrag van 3.000 euro aan de Adviseur te voldoen voor de te verrichten werkzaamheden. Voorts is in de overeenkomst opgenomen dat indien Consument, nadat de advisering en/of bemiddeling door de Adviseur heeft plaatsgevonden, alsnog besluit geen gebruik meer te maken zijn diensten, Consument een vergoeding van 2.000 euro verschuldigd is aan de Adviseur.

"De Commissie stelt vast dat Consument in januari 2018 advies heeft gevraagd aan de Adviseur en dat Consument de Adviseur opdracht heeft gegeven werkzaamheden voor haar te verrichten, hetgeen de Adviseur heeft gedaan. De Adviseur heeft advies uitgebracht en diverse werkzaamheden verricht. Verder staat vast dat Consument de opdracht heeft beëindigd. Gelet op het bepaalde in de overeenkomst van opdracht was de Adviseur dan ook gerechtigd om een bedrag van 2.000 euro aan Consument in rekening brengen voor zijn reeds verrichte werkzaamheden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie...

Blijf bij uw leest

Blijf bij uw leest

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN JAARVERSLAG – In het medio april verschenen jaarverslag 2018 geeft Kifid een aantal tips voor financiële dienstverleners,...