Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Kifid 2017 (deel logo)

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues, oordeelt Kifid in uitspraak 2019-945.

De Geschillencommissie: "Er mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het geformuleerde doel te bereiken. Naar het oordeel van de Commissie was voor het door de Bank vermelde doel van de melding aan de Verzekeraar niet noodzakelijk dat ook de reden van de opzegging, de integriteitsissues, zou worden medegedeeld. De Bank heeft tijdens de procedure erkend dat zij dit niet had mogen meedelen en heeft Consument daarvoor haar excuus aangeboden. Dit klachtonderdeel van Consument is dan ook gedeeltelijk gegrond."

Tot schadevergoeding leidt de conclusie niet, onder meer omdat "de Bank onweersproken heeft gesteld dat de gevolgen voor de verzekeringsrelatie van Consument niet anders waren geweest indien zij de mededeling over de integriteitsissues richting de Verzekeraar niet had gedaan. Verzekeraar had ook informatie bij Consument opgevraagd als hem alleen bekend was geworden dat de bancaire relatie was geëindigd".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie...

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...