Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Kifid 2017 (deel logo)

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues, oordeelt Kifid in uitspraak 2019-945.

De Geschillencommissie: "Er mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het geformuleerde doel te bereiken. Naar het oordeel van de Commissie was voor het door de Bank vermelde doel van de melding aan de Verzekeraar niet noodzakelijk dat ook de reden van de opzegging, de integriteitsissues, zou worden medegedeeld. De Bank heeft tijdens de procedure erkend dat zij dit niet had mogen meedelen en heeft Consument daarvoor haar excuus aangeboden. Dit klachtonderdeel van Consument is dan ook gedeeltelijk gegrond."

Tot schadevergoeding leidt de conclusie niet, onder meer omdat "de Bank onweersproken heeft gesteld dat de gevolgen voor de verzekeringsrelatie van Consument niet anders waren geweest indien zij de mededeling over de integriteitsissues richting de Verzekeraar niet had gedaan. Verzekeraar had ook informatie bij Consument opgevraagd als hem alleen bekend was geworden dat de bancaire relatie was geëindigd".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...