Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de hypotheekaanvraag aan de slag te gaan en de consumenten daarnaast onjuist te informeren over het bedrag dat zij konden lenen. De consumenten hebben hierdoor onverwachts eigen middelen in moeten brengen en daarnaast hebben zij kosten gemaakt doordat het passeren van de hypotheekakte moest worden uitgesteld. Naar het oordeel van de Geschillencommissie komen de ingebrachte eigen middelen niet voor vergoeding in aanmerking, nu dit niet aan te merken valt als schade. De overige schade – een bedrag van 968,12 euro – wordt wel toegewezen.

De commissie: "Hoewel de commissie begrijpt dat het vervelend is voor de consumenten dat zij onverwachts een groot bedrag aan eigen middelen moesten inbrengen, is dit niet aan te merken als schade. De consumenten hadden niet in een andere financiële positie verkeerd als de adviseur de gestelde fout niet had gemaakt. In dat geval was immers direct duidelijk geweest dat de consumenten een bedrag aan eigen middelen moesten inbrengen en hadden de consumenten in dezelfde financiële positie verkeerd. Dat de consumenten eigen middelen moesten inbrengen is dan ook niet het gevolg van de gestelde onjuiste mededeling van de adviseur. Het feit dat de consumenten dit bedrag niet hebben geleend brengt hen bovendien uiteindelijk zelfs in een financieel gunstigere positie, omdat zij geen rente hoeven te betalen over dit bedrag.

"Met betrekking tot de gevorderde rente van 768,12 euro en de kosten voor de spoedaanvraag bij de notaris van 200 euro is door de adviseur geen verweer gevoerd. De adviseur verbindt aan uitbetaling hiervan de voorwaarde dat de consumenten de factuur betalen, wat kennelijk nog niet is gebeurd. De vraag of de factuur moet worden voldaan staat echter los van de vraag – behoudens voor zover de adviseur een beroep zou doen op verrekening – zie vraag 61 lid 1 reglement - maar dat is hier niet aan de orde - of de adviseur gehouden is de schade van de consumenten te vergoeden. De vraag of de factuur moet worden voldaan is overigens ook niet door de consumenten aan de commissie voorgelegd, zodat de commissie daarover geen oordeel geeft. Nu de adviseur op dit punt geen verweer heeft gevoerd, wordt de vordering tot een bedrag van 968,12 euro toegewezen."

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...