Twee hoortoestellen vormen één zaak

Hoortoestel via Pixabay (matige kwaliteit)

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet bij het schoonmaken daarvan. De Geschillencommissie oordeelt dat "de lezing van Consument dat de hoortoestellen functioneel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in feite één zaak vormen, een redelijke lezing is. Dat brengt mee dat op grond van de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn, omdat op grond van genoemde wetsbepaling de voor Consument meest gunstige lezing prevaleert. Nu de hoortoestellen als één zaak moet worden beschouwd, betekent dit dat er ook dekking bestaat voor het niet fysiek beschadigde hoortoestel. De Commissie wijst de vordering toe".

Noorderlinge keerde, rekening houdend met het eigen risico van 115 euro, een bedrag uit van 1.222 euro. Consument vorderde een aanvullend bedrag van 1.337 euro ter vergoeding van een tweede nieuwe hoortoestel, inclusief wettelijke rente vanaf 28 februari 2019.

Noorderlinge beweerde dat op grond van artikel 3 van de ‘Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering E1020’ (hierna: ‘de Verzekeringsvoorwaarden’) geen dekking bestond voor het overgebleven hoortoestel. Volgens Noorderlinge was geen sprake van ‘directe materiële schade’. Ook artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden zou niet voorzien niet in de kosten voor het vervangen van onbeschadigde inboedel. Bovendien was volgens Noorderlinge geen sprake van een speciale hoortoestellenverzekering of stellenclausule.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt. Aldus Kifid nog eens. De...

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Kifid vindt het niet redelijk om kosten te declareren alsof de consument een schildersbedrijf had ingeschakeld, terwijl hij in werkelijkheid de schilderwerkzaamheden...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur...

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931). De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht...

Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...

Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...