Twee keer niet genoten…

Thailand via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de arts ter plaatse en de reisorganisatie zijn de consument en zijn echtgenote meegereisd tot het eindpunt, maar hebben ze geen deel kunnen nemen aan excursies of activiteiten. De consumenten vorderen vergoeding (circa 2.000 euro) van de niet-genoten vakantiedagen bij hun annuleringsverzekeraar. De gevolmachtigde heeft namens de verzekeraar dekking afgewezen, omdat er geen sprake is van een situatie waarvoor de verzekering dekking biedt.

De Geschillencommissie oordeelt dat de gevolmachtigde namens de verzekeraar dekking heeft mogen weigeren. In de verzekeringsvoorwaarden staat welke schade is verzekerd en wanneer deze schade is verzekerd. Hetgeen is bepaald in de verzekeringsvoorwaarden moet in onderlinge samenhang worden gelezen. Er bestaat alleen dekking voor schade in het geval sprake is van een verzekerde schade en wanneer sprake is van een situatie waarbij de schade gedekt is. Alleen afbreking van de reis vanwege een ziekenhuisopname of voortijdig naar Nederland terugkeren valt hieronder. Daar is hier geen sprake van. De situatie valt ook niet onder het begrip annulering. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In dit geval hebben de consument en zijn echtgenote niet kunnen deelnemen aan de activiteiten en excursies tijdens hun rondreis en zijn zij doorgereisd om vervolgens op de oorspronkelijke terugreisdatum huiswaarts te keren. Daarmee valt de situatie niet onder de definitie van afbreking van de reis en ook niet onder de definitie van annulering. De niet-genoten vakantiedagen komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking.”

Reactie toevoegen

 
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...