Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur moet meer dan 8.000 euro aan zijn klant betalen wegens verzaking van de zorgplicht. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak GC 2019-808: “De adviseur (ten Hag Groep, red.) wist op basis van het door Consument in 2007 ingevulde antwoordformulier dat Consument de mogelijkheid wilde openhouden om het pensioen in eigen beheer onder te brengen bij [naam vennootschap]. Met de inwerkingtreding van de Wet uitfasering pensioen op 1 april 2017 had Tussenpersoon tevens behoren te weten dat de keuzemogelijkheid voor Consument om het bij Verzekeraar opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten in pensioen in eigen beheer per 30 juni 2017 zou komen te vervallen. Onder die omstandigheden had het op de weg van Tussenpersoon gelegen om Consument actief te attenderen op het feit dat de keuzemogelijkheid om het pensioenkapitaal onder te brengen in eigen beheer per 30 juni 2017 zou eindigen, teneinde Consument de gelegenheid te bieden alsnog die keuze te kunnen maken.

“Met zekerheid worden vastgesteld dat Consument als gevolg van de fout van Tussenpersoon de kans op een beter resultaat bij een pensioen in eigen beheer is ontnomen. Tegen deze achtergrond schat de Commissie, goede een kwade kansen wegende en met inachtneming van het feit dat Consument op basis van de toelichting op het antwoordformulier in 2007 ook zelf had kunnen weten dat hij de mogelijkheid had kapitaal onder te brengen in [naam vennootschap], de door Consument geleden schade op de voet van artikel 6:97 BW naar billijkheid op 50 procent van het door Consument begrote, contant gemaakte bedrag. Dit betekent dat Tussenpersoon aan Consument een bedrag moet betalen van 8.268 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf ingangsdatum van het pensioen, te weten 1 december 2017.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Aon Meeùs moet een klant bijna 8.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument vroeg adviseur per e-mail van 23 december 2011 of dekking...

600 euro advieskosten voor verhogen hypotheek

600 euro advieskosten voor verhogen hypotheek

Kifid oordeelt maar weer eens dat de bank op grond van haar beleidsvrijheid bij een (substantiële) wijziging van een hypothecaire geldlening advies verplicht...

Kamervragen over Kifid-uitspraak inzake beroving bij hasjdeal

Kamervragen over Kifid-uitspraak inzake beroving bij hasjdeal

Het CDA wil opheldering van de minister over Kifid-uitspraak GC 2020-153. De Kamerleden Van Toorenburg en Kuik: "Deelt u de mening dat dit een volledige miskenning...

Kifid: vanaf 17 maart geen zittingen

Kifid: vanaf 17 maart geen zittingen

In vervolg op door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus heeft Kifid besloten dat alle zittingen vanaf dinsdag 17 maart tot maandag 6 april 2020...

Duidelijk termijn stellen bij 'niet goed, geld terug'-garantie als adviseur

Duidelijk termijn stellen bij 'niet goed, geld terug'-garantie als adviseur

Kifid laat een adviseur zijn 'niet goed, geld terug'-garantie gestand doen. Dit omdat de adviseur (AOV-ZZP.nl) niet kan aantonen dat een beroep de garantie binnen...

Schadevoorval onduidelijk, geen uitkering

Schadevoorval onduidelijk, geen uitkering

Doordat de consument niet duidelijk kan maken wat het schadevoorval is geweest, hoeft de verzekeraar (NN) niet uit te keren. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Motorrijder geeft NN het nakijken

Motorrijder geeft NN het nakijken

In een zaak rond een gestolen motorfiets laat Kifid het oordeel van de contra-expert zwaarder wegen dan dat van de door NN ingeschakelde expert. NN moet alsnog de...

Centrale organisatie en aangesloten instelling

Centrale organisatie en aangesloten instelling

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Op grond van de Wft is het mogelijk dat een onderneming andere ondernemingen onder haar Wft-vergunning laat werken....

Adviseur en financieringsvoorbehoud

Adviseur en financieringsvoorbehoud

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Een financieel adviseur die de consument bijstaat in het verkrijgen van een financiering voor zijn woning dient de...

Onbeheerste beheervergoeding

Onbeheerste beheervergoeding

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Een adviseur liet zijn klant betalen voor de nazorg die hij wettelijk verplicht is te leveren. Dat mag niet, benadrukt...