Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Auto stuur en dashboard

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te informeren over hoe een verstrekkende ‘primaire dekkingsbepaling’ uitwerkt. Daarom mag InShared de aan de tegenpartij uitgekeerde schade niet verhalen op de consument, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (uitspraak 2019-005).

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat verzekeraar InShared een autoschade niet wil dekken, omdat het kenteken van de auto niet op zijn naam staat. De consument vindt dat de verzekeraar hem vooraf had moeten waarschuwen dat hij alleen een auto kan verzekeren waarvan het kenteken staat op zijn naam of die van zijn partner. De verzekeraar beroept zich op de verzekeringsvoorwaarden waarin dit uitdrukkelijk is vermeld. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt dat het beroep van de verzekeraar gezien de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hoewel de consument kennis kon nemen van de voorwaarden, had de verzekeraar bij de aanvraag moeten vragen naar ‘wie de kentekenhouder is’. Nu de verzekeraar in het aanvraagproces de consument niet heeft gewaarschuwd dat alleen auto’s verzekerd worden waarbij de verzekeringnemer – dan wel de partner waarmee hij samenwoont – kentekenhouder is, zijn de gevolgen hiervan voor risico van de verzekeraar. De verzekeraar mag het aan de tegenpartij uitgekeerde schadebedrag niet verhalen op deze consument.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Een verzekeraar is niet gehouden de beloning te vergoeden die de consument aan zijn adviseur betaalt na premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Aldus Kifid...

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

ABN Amro moet de klagende consumenten alsnog ‘huisbankkorting’ geven, oordeelt Kifid in Uitspraak 2019-595. Partijen verschilden van mening over de uitleg...

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Een huurauto is tijdens een reis in Spanje met behulp van de zogenoemde ‘flippermethode’ opengebroken. De consument verwacht zijn schade van 4.500 euro...

Algemeen belang groter dan individueel belang

Algemeen belang groter dan individueel belang

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang...

Kijkje in letselschadekeuken

Kijkje in letselschadekeuken

Uitspraak 2019-589 van Kifid biedt een kijkje in de letselschadekeuken. Klager werd in 1999 slachtoffer van een medische fout. In 2016 komt het tot een schikking....

Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...