Verzekeraar onzorgvuldig bij tussentijds opzeggen rechtsbijstandpolis

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0551) De Geschillencommissie is van oordeel dat het schadeverloop voldoende reden is om de rechtsbijstandverzekering tussentijds te beëindigen maar de verzekeraar (Univé Schade) heeft niet voldaan aan de voor de opzegging in acht te nemen zorgvuldigheid. De tussentijdse opzegging is hierdoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De commissie: “Anders dan de verzekeraar stelt, blijkt niet uit het klachtdossier dat hij meerdere oplossingen heeft aangedragen om het schadeverloop te wijzigen. Uit de overzichten van de verzekeraar blijkt dat bij de consument een grote behoefte aan rechtsbijstand bestond. Daarnaast lag, volgens de verzekeraar, een beperking van de dekking niet voor de hand omdat de behoefte aan rechtsbijstand verschillende onderwerpen besloeg.

“Tegen deze achtergrond is de commissie van oordeel dat van de verzekeraar mocht worden verwacht dat hij de consument in ieder geval in zijn brief van 28 juni 2019 erop had gewezen dat in zijn situatie een voortzetting van de verzekering onder andere voorwaarden niet mogelijk was zodat de verzekering bij een ongewijzigd claimgedrag zou moeten worden beëindigd. Het in algemene zin benoemen van de maatregelen – dekking beperken of beëindigen verzekering – acht de commissie onder deze omstandigheden onvoldoende. Dat de consument na de opzegging mogelijk bij een andere verzekeraar een rechtsbijstandverzekering heeft kunnen afsluiten maakt dit niet anders.

“De commissie komt gelet op het voorgaande tot de conclusie dat de verzekeraar de rechtsbijstandverzekering onder deze omstandigheden niet tussentijds mocht opzeggen en dat de vordering van de consument tot herstel van de rechtsbijstandverzekering moet worden toegewezen.”

Gemiddeld eens per zeven jaar een schademelding

Volgens Univé meldde de klant in de periode 2014-2019 twaalf zaken. De verzekeraar: “Uit de praktijk blijkt dat een rechtsbijstandverzekerde gemiddeld eens per zeven jaar een melding doet op de rechtsbijstandverzekering. Voor ons is het reden om de verzekerde te informeren als het aantal meldingen hoger ligt dan twee meldingen in één jaar of vier meldingen in drie jaar.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...