Wasmachine...

Wasmachine (gratis Pixabay)

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds de beloofde 500 euro korting op de advieskosten betalen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-328.

Hoewel de Commissie "begrip heeft voor het standpunt van de Adviseur dat zij in goed vertrouwen de mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk heeft vastgelegd, kan dit er niet toe leiden dat de Commissie afwijkt van de hoofdregel van artikel 150 Rv. Met andere woorden: de bewijslast van haar stelling rust bij de Adviseur. Nu er over de wasmachine en droger niets schriftelijk is vastgelegd en er ook geen ander bewijs is, is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan dat is afgesproken dat de wasmachine en droger in de plaats zouden komen van de eerder overeengekomen korting van 500 euro."

Ook kan de adviseur niet hard maken dat hij de korting had beloofd onder voorwaarde dat er geen problemen zouden zijn tijdens het adviestraject (wat volgens de adviseur het geval was).

De wasmachine en de droger waren van de vader van de adviseur. Aangezien deze naar een verzorgingstehuis ging, moest de adviseur van de wasmachine en droger af. De adviseur gaf de wasmachine en droger daarom aan de consument.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vraag of adviseur zorgplicht schond blijft hangen

Vraag of adviseur zorgplicht schond blijft hangen

Kifid wijst een vordering van 92 mille af omdat het causaal verband tussen de gestelde zorgplichtschending van de adviseur en de door consumenten geleden schade...

Reisverzekeraar hoeft vervanging sloten niet te vergoeden

Reisverzekeraar hoeft vervanging sloten niet te vergoeden

De kosten van vervanging van auto- en huissloten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering die de consument had gesloten bij ABN Amro Schade, oordeelt Kifid...

Adviseur gebonden aan toezegging deel vergoeding terug te storten

Adviseur gebonden aan toezegging deel vergoeding terug te storten

Een hypotheekadviseur moet 550 euro aan een klant over maken, omdat hij het nu eenmaal had toegezegd. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

KEW-uitglijder kost adviseur 45 mille

KEW-uitglijder kost adviseur 45 mille

Een dure KEW-misser van een financieel adviseur: Kifid laat hem 45.000 euro vergoeden aan de klant (uitspraak 2019-516 Geschillencommissie Financiële Dienstverlening)....

Aegon moet gestolen kristallen alsnog vergoeden

Aegon moet gestolen kristallen alsnog vergoeden

Aegon moet van Kifid alsnog 6.500 euro uitkeren aan een verzekerde die gestolen kristallen claimde. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat "Verzekeraar...

Niet aanbieder maar bemiddelaar moest wijzen op fiscale wetswijziging

Niet aanbieder maar bemiddelaar moest wijzen op fiscale wetswijziging

Niet de bank maar de bemiddelaar had de consument moeten wijzen op een fiscale wetswijziging, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...