Wasmachine...

Wasmachine (gratis Pixabay)

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds de beloofde 500 euro korting op de advieskosten betalen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-328.

Hoewel de Commissie "begrip heeft voor het standpunt van de Adviseur dat zij in goed vertrouwen de mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk heeft vastgelegd, kan dit er niet toe leiden dat de Commissie afwijkt van de hoofdregel van artikel 150 Rv. Met andere woorden: de bewijslast van haar stelling rust bij de Adviseur. Nu er over de wasmachine en droger niets schriftelijk is vastgelegd en er ook geen ander bewijs is, is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan dat is afgesproken dat de wasmachine en droger in de plaats zouden komen van de eerder overeengekomen korting van 500 euro."

Ook kan de adviseur niet hard maken dat hij de korting had beloofd onder voorwaarde dat er geen problemen zouden zijn tijdens het adviestraject (wat volgens de adviseur het geval was).

De wasmachine en de droger waren van de vader van de adviseur. Aangezien deze naar een verzorgingstehuis ging, moest de adviseur van de wasmachine en droger af. De adviseur gaf de wasmachine en droger daarom aan de consument.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Toerekening fout onafhankelijk adviseur

Toerekening fout onafhankelijk adviseur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument stelt in 2006 aan zijn onafhankelijk adviseur te hebben gevraagd de nieuwe rentevast periode van zijn...

Brug tussen privaatrecht en publiekrecht

Brug tussen privaatrecht en publiekrecht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RECHT – Het is de AFM die toetst of de financieel dienstverlener heeft voldaan aan de publiekrechtelijke normen zoals die onder...

30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren bij te late...

Moet adviseur dit willen?

Moet adviseur dit willen?

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN AUTOVERZEKERING – Kifid-uitspraken zijn soms interessanter wegens het kijkje dat ze gunnen in de assurantiekeuken dan wegens het...

Eigen schuld, dikke bult?

Eigen schuld, dikke bult?

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN RECHTSBIJSTAND – Een arbeidsconflict ontstond voor het ingaan van de rechtsbijstandsverzekering. Een consument kon daardoor volgens...

Kifid: geen aanvullend bewijs, claim tegen NN terecht afgewezen

Kifid: geen aanvullend bewijs, claim tegen NN terecht afgewezen

Omdat een consument geen aanvullend bewijzen kan leveren voor aankoop en de de diefstal van een ring, stelt de Commissie van Beroep van Kifid in een bindende uitspraak...