Adviesrelatie ontbreekt

Kifid 2017 (deel logo)

LEVENSVERZEKERINGEN – In deze zaak gaat het om een execution only levensverzekeraar. Een consument heeft bij deze verzekeraar een levenslooprekening. Per 1 januari 2015 is de fiscale wetgeving gewijzigd. Wordt het levenslooptegoed in 2015 in één keer uitgekeerd, dan geldt een vrijstelling van maximaal 20 procent over het uitgekeerde bedrag. De consument is hiervan niet op de hoogte en laat in de periode januari 2015 tot en met augustus 2015 maandelijks een bedrag van € 5.800 uit de verzekering uitkeren. De consument verwijt zijn verzekeraar hem niet actief over deze wetswijziging te hebben geïnformeerd. Verzekeraar verweert zich onder meer met de volgend argumenten:

1. De aanbieder van de levenslooprekening is een execution only verzekeraar en heeft geen adviesrelatie met zijn klanten;

2. op de site van de verzekeraar is een Vraag en Antwoord-rubriek geplaatst waarin de wijziging aan de orde gekomen is;

3. de verzekeraar heeft een digitale nieuwsbrief waarin het onderwerp aan de orde is gekomen. (De consument heeft echter geen (gratis) abonnement op deze nieuwsbrief).

De commissie is van oordeel dat de verzekeraar terecht aanvoert geen adviesrelatie met de consument te hebben. De informatieverstrekking jegens de consument is dan ook minder vergaand dan die van een assurantietussenpersoon die wel een adviesrelatie met zijn klant heeft. Naar het oordeel van de commissie reikt de zorgplicht van een verzekeraar in beginsel niet zo ver dat hij zijn klanten individueel en actief dient te informeren over de gevolgen van wetswijzigingen. De verzekeraar hoeft dus van de commissie de consument niet te wijzen op de actuele fiscale ontwikkelingen. – Uitspraak 2016 – 634

Reactie toevoegen

 
Editie
Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...