Adviesrelatie ontbreekt

Kifid 2017 (deel logo)

LEVENSVERZEKERINGEN – In deze zaak gaat het om een execution only levensverzekeraar. Een consument heeft bij deze verzekeraar een levenslooprekening. Per 1 januari 2015 is de fiscale wetgeving gewijzigd. Wordt het levenslooptegoed in 2015 in één keer uitgekeerd, dan geldt een vrijstelling van maximaal 20 procent over het uitgekeerde bedrag. De consument is hiervan niet op de hoogte en laat in de periode januari 2015 tot en met augustus 2015 maandelijks een bedrag van € 5.800 uit de verzekering uitkeren. De consument verwijt zijn verzekeraar hem niet actief over deze wetswijziging te hebben geïnformeerd. Verzekeraar verweert zich onder meer met de volgend argumenten:

1. De aanbieder van de levenslooprekening is een execution only verzekeraar en heeft geen adviesrelatie met zijn klanten;

2. op de site van de verzekeraar is een Vraag en Antwoord-rubriek geplaatst waarin de wijziging aan de orde gekomen is;

3. de verzekeraar heeft een digitale nieuwsbrief waarin het onderwerp aan de orde is gekomen. (De consument heeft echter geen (gratis) abonnement op deze nieuwsbrief).

De commissie is van oordeel dat de verzekeraar terecht aanvoert geen adviesrelatie met de consument te hebben. De informatieverstrekking jegens de consument is dan ook minder vergaand dan die van een assurantietussenpersoon die wel een adviesrelatie met zijn klant heeft. Naar het oordeel van de commissie reikt de zorgplicht van een verzekeraar in beginsel niet zo ver dat hij zijn klanten individueel en actief dient te informeren over de gevolgen van wetswijzigingen. De verzekeraar hoeft dus van de commissie de consument niet te wijzen op de actuele fiscale ontwikkelingen. – Uitspraak 2016 – 634

Reactie toevoegen

 
Editie
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...